Nieuws

Lou Jarman 19272

  


Hier kunt u de laatste artikelen vinden alsmede personen en strijdperken die meer aandacht en toelichting verdienen. 


 

vvrrreterann

 


Dit boek  met onder meer artikelen en tekeningen van de hand van Menke de Groot en een voorwoord van toemalige burgemeester Milo Schoenmaker van de gemeente Bussum en kolonel, commandant BronbeekG. Noordanus werd uitgereikt in de Grote Kerk in Naarden op Veteranendag 2012. Dat gebeurde door toenmalige burgemeester van Naarden Joyce Sylvester. Klik op deze link of het plaatje om het boek te kunnen lezen of downloaden. 

In het eerste gedeelte staan artikelen over Gooise veteranen, het tweede deel behandelt de vredesmissies en het derde deel is gewijd aan KNIL-expedities en KNIL-militairen die hun leven geofferd hebben tijdens de strijd met Japan.

Als appendix volgen een artikel over Bronbeek en een artikel over de gesneuvelde militairen uit de regio 't Gooi. 


 

 

 

22549863 2043657432531553 1946817364504569381 n


Ik ben Menke de Groot, samen met kapitein der infanterie bd. Ton van Steenoven, de maker van deze website.  Naast de website www.nederlandsekrijgsmacht.nl,  met veel informatie over (de geschiedenis van) de militaire stand, heb ik ook een aantal boekjes/hand-outs geschreven voor veteranendagen.  Dat zijn onder meer de volgende, die u hier tevens kunt lezen of downloaden:

Overigens beheer ik nog de website www.gooisemereninformatie.nl  (YouTube kanaal met films) en de Facebooks Historie Nederlandse Krijgsmacht  en In memoriam generaal Ted Meines (samen met Frank Marcus en Silvana Spier, kleindochter van Ridder Militaire Willemsorde Tivadar Spier).  

Op dit YouTube kanaal vindt u de films die ik over militaire zaken gemaakt heb (en die ook op de website te vinden zijn). 

Van oorsprong ben ik drs. in de archeologie. 

 


 

Marcus 11


Oud-directeur van het Veteraneninstituut kapitein-ter-zee (A) en UNMEE-veteraan Frank Marcus over zijn oudoom, schilder, illustrator en kunstenaar Eppo Doeve, maker van onder meer de schildering in de hal van het stadskantoor van Naarden


Ik was aangenaam verrast toen ik van Menke de Groot onderstaande foto van burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren onder ogen kreeg, met op de achtergrond de fraaie wanddecoratie van wijlen mijn oom Eppo Doeve!   Heegde voor schilderij  Doeve was de broer van mijn oma, in Nederland onder meer bekend om zijn spotprenten in Weekblad Elsevier, televisieoptredens met Alexander Pola en als tekenaar/ontwerper van een serie bankbiljetten (dit alles vooral bekend bij de oudere generatie veteranen).  

Het schilderij verbeeldt de plundering van de Vesting Naarden en de moord op haar burgerij door de Spanjaarden in 1572. Mooi dat ook op deze manier een verbinding is gelegd tussen mijn veteraan zijn, mijn familieachtergrond en de veteranen uit het gebied Weesp/Gooise Meren - iets waar Menke goed in is en waarvoor zij waardering verdient.

Nog even over mijn oom Eppo. Lezers kunnen een aantal websites over hem bezoeken  waarop delen van zijn omvangrijke oeuvre te zien zijn. Ik koester vooral een aantal pentekeningen die hij voor mij en mijn zusje maakte, als wij hem ontmoetten tijdens familiebijeenkomsten bij mijn oma thuis.

We raakten dan in gesprek (wij waren in onze prille tienerjaren) en voordat we er erg in hadden kwamen papier en tekenstift op tafel en vertaalde hij onze verhalen naar dat papier. Eppo Doeve  De mooiste tekening is die met het schip waarop mijn vader destijds voer.

Hij gaf dan gestalte aan zo'n vrachtschip, met alles wat er aan boord werd getakeld, tekende mijn moeder in een roeiboot, op weg naar mijn vader aan boord - en zichzelf als visser aan de waterkant, waarbij mijn zusje en ik al wormen zoekend eveneens werden vereeuwigd.

Een unieke prent van een unieke vent. Uniek is natuurlijk ook de wandschildering in het Naardense stadhuis. Die moet behouden blijven, zou ik zeggen. Ik hoop dat de lokale bevolking daar ook zo tegenaan kijkt en dat het lokale bestuur er een oplossing voor vindt. Deze kunstenaar verdient als oud inwoner van Naarden immers dat eerbetoon! En dat het lokale bestuur op zich een goed gevoel heeft voor eerbetoon bewijst de jaarlijkse waardering die veteranen inmiddels mogen ondervinden in deze regio.

In mijn zeven jaar directeurschap van het Veteraneninstituut mocht ik daar een aantal malen deelgenoot van zijn. Diverse bijeenkomsten, zowel in Naarden als in Bussum, heb ik bijgewoond, altijd in het gezelschap van de ons helaas ontvallen Veteraan der veteranen, LNTGEN b.d. T. Meines.  Daarbij werd met respect gesproken over datgene wat veteranen hadden bijgedragen aan het streven naar een betere en leefbaardere samenleving.

En dat gebeurde niet alleen in woord, maar ook in gebaar.  Monietjess  Zoals met het boekje waarin de schijnwerper werd gezet op een aantal veteranen en wat zij zelf hadden beleefd tijdens hun inzet in den vreemde. Veteranen als de heer Bierman, die tot mijn spijt jl. februari is overleden. Een markante persoonlijkheid. Een veteraan die het nodige had meegemaakt.

Hij had zijn belevenissen aan het papier toevertrouwd en heeft dat in het Veteraneninstituut in Doorn aan mij aangeboden. Een waardevol naslagwerk als eerbetoon aan al die Indiëgangers die het nodige hebben meegemaakt. Maar ook met het jaarlijkse genereuze onthaal voor veteranen en hun partners en de belangstelling die werd getoond door de lokale bevolking.

Voorwaar een mooi voorbeeld van hoe we erkenning en waardering voor veteranen en hun thuisfront graag gestalte zien worden gegeven! Ik ben de organisatoren van dergelijke lokale veteranendagen – en in dit geval dus het gemeentebestuur van De Gooise Meren -  dan ook zeer erkentelijk voor hun inspanningen en ik weet dat ik namens heel veel veteranen spreek. Voor 2017 wens ik hen wederom een geslaagde lokale veteranendag toe!


 

Handoutgerard

 


Deze handout, die u hier kunt lezen of downloaden (of klik op het plaatje) bevat een artikel over de in 2017 overleden Indië-veteraan Herman Bierman.

Daarnaast vindt u meer informatie, geschreven door diens achterneef, kapitein-ter-zee (A) bd. Frank Marcus (voormalige directeur Veteraneninstituut), over de Naardense kunstenaar Eppo Doeve.

Als laatste wordt het leven beschreven van burgemeester van Gooise Meren, voormalig eerste luitenant der infanterie, Han ter Heegde en vindt u meer informatie over de zoon van Indië-veteraan Jan Bastiaan van Bochove, Bas-Jan van Bochove, burgemeester van Weesp. 


 

Elisabeth Butler Lady Quatre Bras 1815 2

 


Klik op het plaatje of deze link. 

f t

Login