Nieuws

Lou Jarman 19272

  


Hier kunt u de laatste artikelen vinden alsmede personen en strijdperken die meer aandacht en toelichting verdienen. 


 

Barbas


GROOTVADER

Vroege jaren

Mr. Frederik Carel Barbas (Besoijen, Noord-Brabant, 8 november 1852 - Bussum, 19 februari 1931) was de zoon van Johannes Antonie Barbas (1808-1889) en Niesje Aletta Maria Mensinga (1813-1903). Hij trouwde in 1894 met Maria de Kock (1853-1925), met wie hij een zoon, Frederik Carel Barbas (1895-1948) kreeg. 

Barbas studeerde rechten en promoveerde op 7 mei 1883 tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift: "Artikel 33 en 34 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, vergeleken met het bestaande recht". Hij werkte als proponent te Voorst en werd in juni 1884 benoemd tot archivaris in Leeuwarden.

 

valk 


 Inleiding

Dr. Gerrit Valk (Gorkum, 3 maart 1955) is sinds maart 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut. Hij promoveerde in 2004 op 49-jarige leeftijd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij eerder geschiedenis studeerde. Dat was op het proefschrift "AZ is de naam! Vijftig jaar betaald voetbal in Alkmaar 1954-2004". Valk was voor en na deze periode voor de PvdA in diverse bestuurlijke functies werkzaam. 

Hij werd in 2011 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut. Vanaf dat jaar publiceerde Valk diverse werken bij uitgeverij Boom (dezelfde uitgever als waar Limpach zijn "Brandende Kampongs" uitgaf).  Zoals een boek getiteld "Pantsers stooten door, stuka's vallen aan" (2014), over Melchert Schuurman, en "Vechten voor Vijand en Vaderland, SS'ers in Nederlands-Indië en Korea" (2017). 

Aanvallen op Indië-veteranen

Valk schreef in 2018 het artikel "Een (on)bedoelde nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Voormalige SS'ers in Nederlands-Indië en Korea". In dit artikel schreef hij - en men bedenkt goed dat Valk voorzitter van de Raad van Bestuur van het focus 2018 2020 deel 1 Veteraneninstituut is - het volgende:  

 

Tomei J


Vroege jaren

Jacobus Tomei (Breda, 26 maart 1829 - Amby, Zuid-Limburg, 16 november 1869) was de zoon van Coenraad Joseph Tomei (1792-1857) en Grietje Muller (1794-1873). Hij trouwde op 2 februari 1864 te Maastricht met Johanna Adriana Christina Angelina Alphonsina van der Dussen (1841-1899). Zij kregen vier kinderen. Voor het huwelijk was al eerder een zoon geboren. 

Tomei volgde de militaire opleiding bij het Instructiebataljon in Kampen. Zijn bevordering tot sergeant der infanterie volgde in 1847. Datzelfde jaar trad hij in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Met het schip Rotterdam en een groep suppletietroepen reisde Tomei aan het einde van genoemd jaar naar Java.

Bij het KNIL werd hij bevorderd tot sergeant-majoor en vervolgens tot tweede luitenant (begin 1851). Hij was toen ingedeeld bij het Vierde Bataljon. Tomei kreeg in januari 1854 een overplaatsing naar het Garnizoensbataljon van Palembang en het jaar daarop volgde zijn bevordering tot eerste luitenant aldaar. 

 

Wolweber CAFW


Familie 

Carel August Frederik Willem Wollweber (Brielle, 6 april 1814 - aan boord van het schip De twee Anthonissen, 9 mei 1850) was de zoon van Carel August Willem Wolweger (1788-1860), een legerofficier, en Johanna Adriana in 't Veld (1787-1855).

Hij trouwde op 26 mei 1843 te Buitenzorg met Johanna Kamp (1823-1857). De Wollwegers kwamen oorspronkelijk uit Hersberg, Silesien en de grootvader van Wollweber jr. was actief als directeur bij de Koninklijke Pruisische regering. 

 

Witte Eechout LAW

 


Belgische Opstand

Louis Appolinus Johannes Witte Eechout (Den Haag, 9 maart 1810 - Nijmegen, 1 september 1899) was de zoon van Louis August Johannes Eechout (militiecommissaris) en Hendrina Maria Witte. Hij trouwde op 6 november 1834 met Hendrika Gerarda Ras (1797-1880). De slag bij Bautersem 12 augustus 1831 gedurende de Tiendaagse Veldtocht Bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1859 nummer 5 verkreeg Witte Eechout toestemming de geslachtnaam Witte bij Eechout te voegen. 

Witte Eechout nam dienst in het Nederlandse leger en vocht in de rang van tweede luitenant mee tijdens de Belgische Opstand. Hij commandeerde vanaf 26 juni 1830 de Compagnie van de Vrijwillige Jagers der Utrechtse Hogeschool. 

Tijdens de gevechten bij Sluis in Vlaanderen raakte hij de zevende augustus 1830 gewond. Op die dag trachtte de vijand de linie in de omgeving van Aardenburg, St. Kruis, Ronduit en Lapscheure te doorbreken.

 

Limpach


Hoe hoort onafhankelijk onderzoek te gaan?

In de wetenschap wordt normaliter een vraagstelling geformuleerd. In de bètawetenschappen gaat men vervolgens diverse proeven doen om de vraagstelling te bevestigen of te ontkrachten. In de alfawetenschappen, met name geschiedenis, trachten wetenschappers vaak achter het antwoord te komen middels literatuur- en archiefonderzoek.

Objectiviteit is de basis van ieder onderzoek. Men kan wel een bepaalde uitkomst willen maar als bronnen of experimenten een ander verhaal vertellen dient men die te accepteren. Doet men dit niet en past men de uitkomst aan de gewenste conclusie aan dan is er geen sprake meer van wetenschap. Heeft de "wetenschapper" of "onderzoeksgroep" een bepaalde agenda dan bedrijft men politiek. Op dat moment is de wetenschap een pijnljke dood gestorven. 

 

Test indieonderzoek


Voor onderliggende documentatie zie deze link. Schrijver van dit artikel heeft met niemand contact gehad over de inhoud van dit artikel noch overlegd of ook maar iets met het leger te maken.  


Inleiding

We leven in een tijd waarin de geschiedenis van landen herschreven wordt. In plaats van de historie te accepteren zoals die is worden van alle kanten pogingen gedaan aan het verleden een afkeurende moraliteit toe te kennen. "Vroeger is slecht en daar moet boete voor gedaan worden".  

Geld en macht zijn de onderliggende redenen hiervoor. Eén kwestie waar voor "wetenschapsinstituten" veel geld aan te verdienen is blijkt het koloniale verleden van veel landen, waaronder Nederland. Het huidige "Indië-onderzoek" heeft verrotte wortels. Het is gefundeerd op leugens, intriges en "conflicts of interest". 

download


Vilan van de Loo. Uit naam van de Majesteit. Het leven van J.B. van Heutsz 1851-1924. Prometheus. 2020. 368 bladzijden. Het boek bestellen kan hier


Inleiding

Van de Loo is één van de weinige personen die de, in veler ogen notoire, generaal van Heutsz zelf wilde leren kennen. Daartoe volgde zij de levenslijn van de generaal vanaf zijn geboorte tot zijn dood en daarna. Zodat de man, niet de karikatuur die er later van werd gemaakt, weer tot leven komt. 

Op de achterkant van het boek staat dat "Van Heutsz de meest omstreden militair uit de Nederlandse geschiedenis is." Dat is deels waar maar de Heutsz22reden daarvoor is vooral dat hij de bekendste militair uit de meest recente geschiedenis is.

Een geschiedenis waarin de geschreven pers en later radio en televisie een grote rol bij de beeldvorming spelen, waar dat bij eerdere bekende militairen niet of minder het geval is.  

 

Mariniers


Klik op deze link voor het fotoalbum. De foto's en bijbehorende teksten zijn afkomstig uit het boek: "Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade. Samengesteld door Tweede Luitenant H.A. Wilmar" (1947). 

 

In de jungle

 


 Klik op de foto of deze link voor het fotoalbum van Nieuw-Guinea-veteraan Henk van Dijk (1934-2019). 


 

 

f t

Login