Nieuws

Lou Jarman 19272

  


Hier kunt u de laatste artikelen vinden alsmede personen en strijdperken die meer aandacht en toelichting verdienen. 


 

 

Geisweit van der Netten JAF

  


Vroege loopbaan en Belgische Opstand

Justinus Antonius Felix Geisweit van der Netten (Zutphen, 22 april 1809 - Princenhage, 11 augustus 1883) was de zoon van Cornelis Antonius Geisweit van der Netten (een opper-officier, die vele artikelen en boeken schreef) en Johanna Jacoba Keuchenius. Hij trouwde op 4 november 1840 Franse loopgraven tijdens het beleg van Antwerpen met Maria Elisabeth Henriëtte Bagelaar (1815-1893, de dochter van een generaal-majoor). 

Geisweit van der Netten begon zijn militaire loopbaan op 1 juli 1823 als cadet op de Artillerie- en Genieschool in Delft. Hier bestudeerde hij onder meer de werken van professor Haug over de krijgskunde in de oudheid en middeleeuwen. Hij werd in oktober 1826 bij het Regiment Lichte Dragonders nummer 5 tot tweede luitenant à la suite en in augustus 1828 effectief benoemd. 

In de rang van eerste luitenant nam Geisweit van der Netten, ingedeeld bij genoemd Regiment, in 1830 en 1831 deel aan de Belgische Opstand. Voor zijn betoonde moed en beleid tijdens de Tiendaagse Veldtocht werd hij bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1831 nummer 92 benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde vierde klasse.

Dat was onder meer voor zijn aandeel in de gevechten bij Kermpt en Hasselt op de 7de en 8ste augustus 1831. Deze strijd beschreef Geisweit van der Netten in 1858 in de Militaire Spectator. Daarnaast kreeg hij het Metalen Kruis uitgereikt. 

 

2021650 memorix b83f2679 3d09 3c44 2ef4 a151f1713462

 


Vroege jaren

Gerard Joseph Johannes Rochell (Leiden, 26 juli 1791 - Keulen, 9 juni 1871) was de zoon van Jacobus Rochell (oud-kapitein) en Louise Catherina Koning. Hij volgde de Koninklijke Militaire School te Hondsholredijk, waar hij in 1807 als leerling in de boeken stond vermeld. 

Rochell maakte tussen 1810 en 1815 in de rang van kapitein deel uit van de Nationale Militie. Als zodanig was hij actief tijdens de Slag bij Waterloo. Hij schreef (mede) hierover een zogenaamd "marsjournaal", een gedetailleerd militair- en reisverslag. Voor zijn verrichtingen tijdens de strijd werd hij bij Koninklijk Besluit van 11 augustus 1815 nummer 17 benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde vierde klasse. 

 

persverklaring


Klik ook op de links voor onderliggend materiaal. In Italics (schuin) staat steeds de tekst van het "persbericht"


Er is nog maar één minuut van de film bekend?

"In verschillende media zijn vragen gerezen over de relatie tussen de speelfilm De Oost - waarvan overigens op dit moment nog niet meer bekend is dan een trailer van 1 minuut - en het KITLV, en het onderzoeksprogramma van KITLV, NIMH en NIOD over de oorlog in Indonesië (1945-1949)."

De première van de film zou oorspronkelijk focus 2018 2020 deel 1 plaatsvinden op 10 september 2020. Door de Covid-19 pandemie is deze verschoven naar 2021. De film is dus klaar en het is dus onjuist dat er maar een trailer van één minuut bekend zou zijn bij het KITLV, NIOD en NIMH, de instituten verantwoordelijk voor het Indië-onderzoek

Een trailer is bovendien meestal een "teaser" om publiek naar een film te doen gaan. In dit geval zal (ter informatie voor iedereen die niet bij KITLV, NIOD of NIMH werkt) de rest van de film "De Oost" wel in dezelfde lijn zijn als de 'trailer". 

 

Wilhelmus Johannes Heisterkamp 1817 1891 1 t


Vroege jaren

Wilhelmus Johannes Heisterkamp (Breda, 19 februari 1817 - Breda, 13 februari 1891) was de zoon van Johannes Bernardus Heisterkamp (1788-1848) en Johanna de Meel (1788-1827). Hij trouwde op 28 juni 1854 in Kampen met Johanna Helena van Duynen (1818-1897). Het echtpaar kreeg zes kinderen.  

Heisterkamp trad in dienst van het Koninklijk Nederlandse-Indische leger en was gedurende vele jaren als onderofficier, onder meer bij het Negende Bataljon, actief. Pas in maart 1841 werd hij bij de Eerste Afdeling Algemeen Depot bevorderd tot tweede luitenant. Later keerde hij terug bij het Negende Bataljon, waar Heisterkamp in 1848 een benoeming ontving als eerste luitenant. 

 

De Oost trailer


 Klik op de links voor de onderliggende documenten


De film "De Oost" in cijfers en mensen

  • Eerste ideeën uitgewerkt in 2012 (door Jim Taihuttu)
  • Regiseur: Jim Taihuttu
  • Producent: Sander Verdonk (vanaf 2015). Verdonk was ook verantwoordelijk voor de financiering van de film. Hij zou een co-productiepartner hebben gevonden in Indonesië (Nu.nl, 30 september 2020). 
  • Budget: 6,6 miljoen euro 
  • Production designer: Lieke Scholman (werkte eerder met Taihuttu samen in de productie "Wolf")
  • Sound designer: Michaël Sauvage
  • Aantal draaidagen: 48 in Indonesië, 6 in Nederland 
  • Aantal medewerkers: ruim 250 (excl. figuranten) 
  • Aantal figuranten: 250 
  • Verschijningsdatum: najaar 2020 - verzet wegens Covid-19

Financiering De Oost (6.6 miljoen)

Barbas


GROOTVADER

Vroege jaren

Mr. Frederik Carel Barbas (Besoijen, Noord-Brabant, 8 november 1852 - Bussum, 19 februari 1931) was de zoon van Johannes Antonie Barbas (1808-1889) en Niesje Aletta Maria Mensinga (1813-1903). Hij trouwde in 1894 met Maria de Kock (1853-1925), met wie hij een zoon, Frederik Carel Barbas (1895-1948) kreeg. 

Barbas studeerde rechten en promoveerde op 7 mei 1883 tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift: "Artikel 33 en 34 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, vergeleken met het bestaande recht". Hij werkte als proponent te Voorst en werd in juni 1884 benoemd tot archivaris in Leeuwarden.

 

valk 


 Inleiding

Dr. Gerrit Valk (Gorkum, 3 maart 1955) is sinds maart 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut. Hij promoveerde in 2004 op 49-jarige leeftijd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij eerder geschiedenis studeerde. Dat was op het proefschrift "AZ is de naam! Vijftig jaar betaald voetbal in Alkmaar 1954-2004". Valk was voor en na deze periode voor de PvdA in diverse bestuurlijke functies werkzaam. 

Hij werd in 2011 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut. Vanaf dat jaar publiceerde Valk diverse werken bij uitgeverij Boom (dezelfde uitgever als waar Limpach zijn "Brandende Kampongs" uitgaf).  Zoals een boek getiteld "Pantsers stooten door, stuka's vallen aan" (2014), over Melchert Schuurman, en "Vechten voor Vijand en Vaderland, SS'ers in Nederlands-Indië en Korea" (2017). 

Aanvallen op Indië-veteranen

Valk schreef in 2018 het artikel "Een (on)bedoelde nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Voormalige SS'ers in Nederlands-Indië en Korea". In dit artikel schreef hij - en men bedenkt goed dat Valk voorzitter van de Raad van Bestuur van het focus 2018 2020 deel 1 Veteraneninstituut is - het volgende:  

 

Tomei J


Vroege jaren

Jacobus Tomei (Breda, 26 maart 1829 - Amby, Zuid-Limburg, 16 november 1869) was de zoon van Coenraad Joseph Tomei (1792-1857) en Grietje Muller (1794-1873). Hij trouwde op 2 februari 1864 te Maastricht met Johanna Adriana Christina Angelina Alphonsina van der Dussen (1841-1899). Zij kregen vier kinderen. Voor het huwelijk was al eerder een zoon geboren. 

Tomei volgde de militaire opleiding bij het Instructiebataljon in Kampen. Zijn bevordering tot sergeant der infanterie volgde in 1847. Datzelfde jaar trad hij in dienst van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Met het schip Rotterdam en een groep suppletietroepen reisde Tomei aan het einde van genoemd jaar naar Java.

Bij het KNIL werd hij bevorderd tot sergeant-majoor en vervolgens tot tweede luitenant (begin 1851). Hij was toen ingedeeld bij het Vierde Bataljon. Tomei kreeg in januari 1854 een overplaatsing naar het Garnizoensbataljon van Palembang en het jaar daarop volgde zijn bevordering tot eerste luitenant aldaar. 

 

Wolweber CAFW


Familie 

Carel August Frederik Willem Wollweber (Brielle, 6 april 1814 - aan boord van het schip De twee Anthonissen, 9 mei 1850) was de zoon van Carel August Willem Wolweger (1788-1860), een legerofficier, en Johanna Adriana in 't Veld (1787-1855).

Hij trouwde op 26 mei 1843 te Buitenzorg met Johanna Kamp (1823-1857). De Wollwegers kwamen oorspronkelijk uit Hersberg, Silesien en de grootvader van Wollweber jr. was actief als directeur bij de Koninklijke Pruisische regering. 

 

Witte Eechout LAW

 


Belgische Opstand

Louis Appolinus Johannes Witte Eechout (Den Haag, 9 maart 1810 - Nijmegen, 1 september 1899) was de zoon van Louis August Johannes Eechout (militiecommissaris) en Hendrina Maria Witte. Hij trouwde op 6 november 1834 met Hendrika Gerarda Ras (1797-1880). De slag bij Bautersem 12 augustus 1831 gedurende de Tiendaagse Veldtocht Bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1859 nummer 5 verkreeg Witte Eechout toestemming de geslachtnaam Witte bij Eechout te voegen. 

Witte Eechout nam dienst in het Nederlandse leger en vocht in de rang van tweede luitenant mee tijdens de Belgische Opstand. Hij commandeerde vanaf 26 juni 1830 de Compagnie van de Vrijwillige Jagers der Utrechtse Hogeschool. 

Tijdens de gevechten bij Sluis in Vlaanderen raakte hij de zevende augustus 1830 gewond. Op die dag trachtte de vijand de linie in de omgeving van Aardenburg, St. Kruis, Ronduit en Lapscheure te doorbreken.

 

Limpach


Hoe hoort onafhankelijk onderzoek te gaan?

In de wetenschap wordt normaliter een vraagstelling geformuleerd. In de bètawetenschappen gaat men vervolgens diverse proeven doen om de vraagstelling te bevestigen of te ontkrachten. In de alfawetenschappen, met name geschiedenis, trachten wetenschappers vaak achter het antwoord te komen middels literatuur- en archiefonderzoek.

Objectiviteit is de basis van ieder onderzoek. Men kan wel een bepaalde uitkomst willen maar als bronnen of experimenten een ander verhaal vertellen dient men die te accepteren. Doet men dit niet en past men de uitkomst aan de gewenste conclusie aan dan is er geen sprake meer van wetenschap. Heeft de "wetenschapper" of "onderzoeksgroep" een bepaalde agenda dan bedrijft men politiek. Op dat moment is de wetenschap een pijnljke dood gestorven. 

 

Test indieonderzoek


Voor onderliggende documentatie zie deze link. Schrijver van dit artikel heeft met niemand contact gehad over de inhoud van dit artikel noch overlegd of ook maar iets met het leger te maken.  


Inleiding

We leven in een tijd waarin de geschiedenis van landen herschreven wordt. In plaats van de historie te accepteren zoals die is worden van alle kanten pogingen gedaan aan het verleden een afkeurende moraliteit toe te kennen. "Vroeger is slecht en daar moet boete voor gedaan worden".  

Geld en macht zijn de onderliggende redenen hiervoor. Eén kwestie waar voor "wetenschapsinstituten" veel geld aan te verdienen is blijkt het koloniale verleden van veel landen, waaronder Nederland. Het huidige "Indië-onderzoek" heeft verrotte wortels. Het is gefundeerd op leugens, intriges en "conflicts of interest". 

f t

Login