Nieuws

Lou Jarman 19272

  


Hier kunt u de laatste artikelen vinden alsmede personen en strijdperken die meer aandacht en toelichting verdienen. 


 

 

Keller Birmaspoorlijn


Transcriptie van een gesprek met een Indië-veteraan, dan woonachtig op Bronbeek. Omdat hij anoniem wilde blijven vertonen wij geen film van dit gesprek. Kritiek op Bronbeek kan en kon, in de tijd dat wij de film opnamen, leiden tot repercussies. Gids, Indië- en Korea-veteraan Bo Keller, inmiddels overleden, kon er ook over meepraten.

Keller staat op de foto hierboven. Hij is niet de veteraan met wie dit gesprek gevoerd werd.

Boekceessomers


Cees Somers. Oorlogsvrijwilliger. Garde Jager. Veteraan. Het dagboek van Kees Somers in Nederlands-Indië. ISBN 978 9090 305 806. 2020. 496 bladzijden. Met veel illustraties. Bestellen kan via deze link. Of via Iskander Management. Rekening nummer NL INGB 0660020580 onder vermelding van "Boek Oorlogsvrijwilliger" en naam en adres.

Somers jr. is sinds 2009 conservator van de Historische Collectie Grenadiers en Jagers in Schaarsbergen. De achterliggende documentatie van dit boek is hier in het archief te vinden.


Wie was Kees Somers

Achtergronden van Somers

Achtergronden van de strijd in Nederlands-Indië en het Garderegiment Grenadiers en Jagers

Het Indië-dagboek van Kees Somers

Episodes uit het dagboek

Conclusies


Wie was Kees Somers

De zoon van Kees Somers, historicus, nam de aantekeningen van zijn vader als basis voor dit boek en plaatste het in de context van de tijd, met verduidelijkingen en achtergronden.

Nederlands Australisch War Memorial Canberra Phil J


They shall grow not old,

As we that are left grow old,

Age shall not weary them,

Nor the years condemn,

At the going down of the sun,

And in the morning,

We will remember them. The Fallen. Laurence Binyon.


Inleiding

De zon ging onder in Nederlands-Indië

Verwoestende Nederlandse nederlaag

De vlucht naar Australië en de risico's

Dodelijke Japanse aanvallen op Broome

De rijkdom van het Nederlands-Indische gouvernement in Australië

Greep naar de macht van de Londense regering in ballingschap

Integratie van de voormalige strijdkrachten uit Nederlands-Indië: KNIL, KPM en ML-KNIL

Degradatie van de Nederlandse strijdkrachten en herstel van de KPM

De kansen keren in de oorlog tegen Japan

Rol van de Nederlandse onderzeeboten

Rol van de Nederlandse Luchtmacht

Werkzaamheden van het KNIL en het drama op Timor

Oprichting en werk van inlichtingendienst NEFIS

De oorlog op Nieuw-Guinea

Nederland gaat deelnemen aan de strijd in de lucht

Gestage vorderingen in de strijd tegen Japan

Nederlandse vliegverrichtingen tegen de Japanse vijand

Begin van het einde voor de Japanners

Verdelen van de buit tussen de geallieerde bondgenoten

Victorie en hondderduizenden doden

Einde van de Tweede Wereldoorlog in het Pacifisch Gebied en Nederlandse verliezen

Interessante Nederlanders die naar Australië emigreerden

 

79113614 1029205087411184 5033106079207129088 o


Wie was Astrid Manders-Van der Burg

Wat heeft Manders-Van der Burg voor Indië-veteranen betekend?

Manders-Van der Burgs werk op social media

Ziekte, overlijden en nalatenschap van Manders-Van der Burg


Wie was Astrid Manders-Van der Burg

Astrid Manders-Van der Burg (Den Haag, 17 juni 1957 - Den Haag, 5 maart 2021) is een van de drie dochters van Ad van der Burg (1927-1998) en Liana van der Burg-Snijders (1929-2019). Broer van der Burg

Manders-Van der Burg was, voor zij in 1982 met Fred Manders trouwde, doktersassistente en tot haar huwelijk werkzaam bij het Ministerie van Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking in Den Haag.


P1360130 

 


Zie ook het fotoalbum. De foto's met onderschriften zijn afkomstig uit: 1988. R.M. Smulders. Een stem uit het veld. Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor. De Bataafsche Leeuw. De tekst van dit artikel is deels gebaseerd op voorgenoemd werk en andere bronnen. Zie ook het gedicht dat Smulders schreef aan generaal Spoor.  Dulce et decorum pro patria mori

 

41

 


 Paul Moerman overleed op 104-jarige leeftijd. Een impressie van zijn uitvaart in Leiden vindt u hier

 

Opmars naar Solo

 


Teken de petitie inzake het Indië-onderzoek hier. Klik op deze link voor een nadere toelichting Indië-onderzoek. 

 

 

Blarcom Mr JP van

 


Belgische Opstand

Johannes Petrus van Blarkom (Beverwijk, 28 februari 1811 - Stratum, bij Eindhoven, 2 februari 1895) was de zoon van Jan van Blarkom (1770-1845) en Cornelia van Lith. Hij trouwde in 1853 met Henriëtte Maria Josina Habraken (1825-1858). Van Blarkom was net begonnen aan een Tafereel uit de Tiendaagse Veldtocht tegen de in opstand gekomen Belgen augustus 1831 rechtenstudie in Luik toen de Belgische Opstand losbarstte.

In oktober 1830 meldde hij zich als vrijwillig schutter bij het Eerste Marsbataljon van de Bossche Schutterij, waarmee hij deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht. De Koning schonk hem bij Besluit van 15 augustus 1831 een Eervolle Vermelding. Dat was op aanbeveling van opperbevelhebber luitenant-generaal Cort-Heiligers en met name voor zijn verrichtingen tijdens de strijd op 6 augustus 1831 bij Hasselt. 

 

Geisweit van der Netten JAF

  


Vroege loopbaan en Belgische Opstand

Justinus Antonius Felix Geisweit van der Netten (Zutphen, 22 april 1809 - Princenhage, 11 augustus 1883) was de zoon van Cornelis Antonius Geisweit van der Netten (een opper-officier, die vele artikelen en boeken schreef) en Johanna Jacoba Keuchenius. Hij trouwde op 4 november 1840 Franse loopgraven tijdens het beleg van Antwerpen met Maria Elisabeth Henriëtte Bagelaar (1815-1893, de dochter van een generaal-majoor). 

Geisweit van der Netten begon zijn militaire loopbaan op 1 juli 1823 als cadet op de Artillerie- en Genieschool in Delft. Hier bestudeerde hij onder meer de werken van professor Haug over de krijgskunde in de oudheid en middeleeuwen. Hij werd in oktober 1826 bij het Regiment Lichte Dragonders nummer 5 tot tweede luitenant à la suite en in augustus 1828 effectief benoemd. 

In de rang van eerste luitenant nam Geisweit van der Netten, ingedeeld bij genoemd Regiment, in 1830 en 1831 deel aan de Belgische Opstand. Voor zijn betoonde moed en beleid tijdens de Tiendaagse Veldtocht werd hij bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1831 nummer 92 benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde vierde klasse.

Dat was onder meer voor zijn aandeel in de gevechten bij Kermpt en Hasselt op de 7de en 8ste augustus 1831. Deze strijd beschreef Geisweit van der Netten in 1858 in de Militaire Spectator. Daarnaast kreeg hij het Metalen Kruis uitgereikt. 

 

2021650 memorix b83f2679 3d09 3c44 2ef4 a151f1713462

 


Vroege jaren

Gerard Joseph Johannes Rochell (Leiden, 26 juli 1791 - Keulen, 9 juni 1871) was de zoon van Jacobus Rochell (oud-kapitein) en Louise Catherina Koning. Hij volgde de Koninklijke Militaire School te Hondsholredijk, waar hij in 1807 als leerling in de boeken stond vermeld. 

Rochell maakte tussen 1810 en 1815 in de rang van kapitein deel uit van de Nationale Militie. Als zodanig was hij actief tijdens de Slag bij Waterloo. Hij schreef (mede) hierover een zogenaamd "marsjournaal", een gedetailleerd militair- en reisverslag. Voor zijn verrichtingen tijdens de strijd werd hij bij Koninklijk Besluit van 11 augustus 1815 nummer 17 benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde vierde klasse. 

 

persverklaring


Klik ook op de links voor onderliggend materiaal. In Italics (schuin) staat steeds de tekst van het "persbericht"


Er is nog maar één minuut van de film bekend?

"In verschillende media zijn vragen gerezen over de relatie tussen de speelfilm De Oost - waarvan overigens op dit moment nog niet meer bekend is dan een trailer van 1 minuut - en het KITLV, en het onderzoeksprogramma van KITLV, NIMH en NIOD over de oorlog in Indonesië (1945-1949)."

De première van de film zou oorspronkelijk focus 2018 2020 deel 1 plaatsvinden op 10 september 2020. Door de Covid-19 pandemie is deze verschoven naar 2021. De film is dus klaar en het is dus onjuist dat er maar een trailer van één minuut bekend zou zijn bij het KITLV, NIOD en NIMH, de instituten verantwoordelijk voor het Indië-onderzoek

Een trailer is bovendien meestal een "teaser" om publiek naar een film te doen gaan. In dit geval zal (ter informatie voor iedereen die niet bij KITLV, NIOD of NIMH werkt) de rest van de film "De Oost" wel in dezelfde lijn zijn als de 'trailer". 

f t

Login