Ivan Aivazovsky - The Ninth Wave - WGA00095


Inleiding

Defensie is drastisch aan het bezuinigen. Dat is geen nieuw beleid want een der gevolgen van de grote depressie van eind jaren twintig, begin jaren dertig was het door de regering drastisch verminderen van militaire uitgaven. Ook de argumenten vóór bezuinigingen hebben weinig verandering ondergaan: in de jaren dertig ging men er van uit dat Engeland nooit toe zou staan dat Nederlands-Indië bezet zou worden door een mogelijke Japanse agressor en vestigde men onder meer de hoop op de Volkerenbond. Net als toen is ook tegenwoordig de hoop in barre tijden op de NAVO en op samenwerkingsverbanden met grotere machten gevestigd.

Infiltratie (de zogenaamde vijfde colonne) was een geducht wapen in handen van de toekomstige vijand Japan in de jaren dertig. Dit min of meer onzichtbare instrument was herkenbaar aan de activiteiten van leden van de Japanse missie,  bewegingen van politieke agitatoren en handelingen van Indonesische nationalisten. Parallellen met het heden zijn te vinden in aanslagen bij wijze van generale repetities voor een groter evenement, politieke agitatie op velerlei terrein en infiltratie.

Begin van het einde

Evenals voor de pleger van aanslagen tegenwoordig gold voor de Japanner in de jaren dertig (volgens de Shintogodsdienst in zijn geval) dat hij afstamde van de goden en superieur was aan alle andere volkeren op aarde. Overeenkomstig de Japanse strategie v800px-Ivan Constantinovich Aivazovsky - Exploding Shipan de hako-ichi-u moest de gehele wereld onder supervisie van Japan worden gebracht, waarbij een mensenleven van generlei waarde was. Na de aanval op Pearl Harbor werd het masker van vriendelijkheid en beleefde omgangsvormen (bushido, de nobele krijgsmanseer) afgeworpen en werd de inktzwarte ziel van de overwinnaar zichtbaar.

Toen in de nacht van 28 februari op 1 maart 1942 op de noordoost- en westkust van Java de eerste Japanse landingstroepen verschenen had het KNIL onvoldoende manschappen en ontoereikend materieel. Zij diende een in de  Japans-Chinese oorlog geharde en ervaren tegenstander vrijwel onbewapend te verslaan met 40.000 man aan gevechtstroepen, waar de tegenstander daar 100.000 tot 120.000 man, tot de tanden bewapend, tegenover kon stellen.

Psychologie van de overwinnaar, Banzai Nippon!

De eerste woorden die het overwonnen KNIL te horen kreeg waren: Voor de genade om in leven te blijven dient u dankbaar te zijn, het Japanse leger te gehoorzamen, eerbetoon te brengen aan de keizer en aan iedere Japanse militair, ongeacht rang, onderwerping te tonen. Het leven der krijgsgevangenen gold niet meer; zieke en gewonde militairen  dienden zich van het leven te beroven om hun familie en de Tenno Heika de schande te besparen. De Japanner zelf pleegde liever hara kiri dan dat hij krijgsgevangen werd gemaakt.

Evenzo als in Nazi-Duitsland, waar Dr. Mengele medische experimenten uitvoerde op mensen die voor het regime van generlei waarde waren, deden de Japanners dat op krijgsgevangenen. In Ping Fang werden in de resten van een enorm complex restanten van voorraden gifgassen, houders met pestbacillen, cholera- en typhusvirussen gevonden, die waren gebruikt voor experimenten op menselijke proefpersonen. Deze reageerbuisjes waren na gebruik door middel van cyaankali geloosd en in massagraven gegooid. Zij waren ooit Chinese, Engelse, Australische, Amerikaanse en Russische soldaten geweest, voordat zij door de psychologie van de overwinnaar waren omgevormd tot wegwerpmaterieel.

Een tendens naar het kwade

Arts Albert Haas schreef in zijn boek over de verschrikkingen van Gusen II: Zelfs zonder de hulp van de gaskamer waren de omstandigheden in dit kamp de oorzaak van verbijsterende sterftecijfers. 1835 Great Fire of New YorkVan de 10.000 gevangenen, die waren aangevoerd toen Gusen II geopend werd, waren na twee maanden nog maar 500 wandelende geraamten over. Voordat de bevrijding ons bereikte bestond Gusen II ongeveer een jaar en in die periode stierven daar meer dan 50.000 mensen aan ziekten, uithongering, lichamelijk geweld en moord met voorbedachte rade.

Joop Hulsbos schreef over de activiteiten der Japanners: Duizenden en nog eens duizenden krijgsgevangenen en onbekende burgers werden vergast. Bij de experimenten op levende mensen werden organen zoals maag en alvleesklier, stukken van de hersenen en darmen verwijderd en op sterk water gezet. Er waren verminkte berichten over tetanusproeven waarbij slachtoffers onder helse pijnen stierven; de Japanners noemde deze krijgsgevangenen maruta's, d.i. "houtblokken".

Het enige wapen tegen het kwade

Audie Murphie schreef in zijn boek To hell and back: Ik geloof in de kracht van een handgranaat, in de macht der artillerie. Ik geloof dat je moet aanvallen voor je aangevallen wordt en dat doden er niet verheven uitziet. Maar ik geloof ook in al die mannen die de vijand onder ogen hebben gezien en die niet jammerden als ze verslagen werden en niet bluften als ze triomfeerden. De mannen die dwars door de hel zijn gegaan en weer zouden gaan om wat ons land juist en waardevol acht in stand te houden.

Een der krachten van het leger zou moeten liggen in het voorlichting geven over de gevaren die een land bedreigen waar onvoldoende aandacht besteed wordt aan defensie, zoals in Nederland op het moment weer het geval is.  Indien voorstanders der pacificatie de weg weten te vinden naar de populaire media om het grote publiek voor het standpunt te winnen dan lijkt dat ook een geëigende weg om op de gevaren te wijzen die op de loer liggen bij een onvoldoende uitgeruste strijdmacht. 


Bronvermelding

Zie ook


[ Terug

 

 

f t

Login