Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Marine Categorie: Artikelen marinepersoneel | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

Akkerman als jonge matroos


Dit artikel is mogelijk gemaakt door mevrouw Akkerman. Het fotoalbum, met unieke foto's van de Politionele Acties in Nederlands-Indië en de verrichtingen in Nieuw-Guinea, kunt u hier inzien


Vroege loopbaan

Maarten Akkerman, geboren op 12 augustus 1928 te Rotterdam en overleden in IJmuiden op 10 september 2004, kwam op 18 jarige leeftijd, op 12 november 1946, als matroos derde klasse in dienst bij de Marine. Hij werd al snel, op 26 november 1947, per Kota Inten naar Nederlands-Indië gezonden. Deze boot was in dienst als troepen- en repatriëringsschip, dat troepen naar Nederlands-Indië aanvoerde en repatrianten terug naar Nederland overbracht. Akkerman nam deel aan de Politionele Acties als lid van de landingsbrigade en was aanwezig bij diverse acties van de Nederlandse troepen.

In 1950 repatrieerde hij met het marineschip Generaal W.C. Langfitt, dat op 11 juli in Amsterdam aankwam en verbleef vervolgens 22 maanden in Nederland, waar hij in 1951 trouwde en in Den Helder ging wonen (het echtpaar kreeg een zoon, die jong overleed). In 1952 werd Akkerman voor de eerste keer naar Nieuw-Guinea uitgezonden, weer ingedeeld bij de landingsdivisie. De commandant van de Marine in 1952 was  kapitein ter zee G.B. Fortuyn, die dat jaar kapitein ter zee S. den Boeft afloste.  In deze tijd nam het aantal acties van Indonesische infiltranten steeds toe en werden ook Nederlandse eilanden voor de kust door hen bezet. Akkerman werd onder meer ingedeeld aan boord van Hr. Ms. Zeven Provinciën, het zusterschip van Hr. Ms. De Ruyter.

Landing tijdens de Politionele Acties in 1947Landingsdivisie 1947 2Landingsdivisie 1947

 

 

 

 

Latere loopbaan

Akkerman nam in 1960 deel aan de humanitaire missie naar  de Marokkaanse havenstad Agadir, dat door een zware aardbeving getroffen was en waarbij 15.000 doden vielen.Agadir Akkerman en 600 andere Nederlandse marinemannen kregen als taak om slachtoffers te bergen in de Marokkaanse wijk van Agadir, waar zeer veel mensen waren omgekomen. Er waren speciale medische veiligheidsmaatregelen getroffen om de Nederlandse helpers tegen besmettingsgevaar te beschermen.

Het centrum van de aardbeving was iets ten oosten van Agadir gelegen, in het plaatsje Jez Jez, een dorpje met 2.000 inwoners, dat geheel van de kaart verdwenen was en waar geen overlevenden waren. Ook Agadir Anzo, ten noorden van Agadir, werd zwaar geteisterd. Na enige tijd werd het Nederlandse marinepersoneel van smaldeel 1 met het oog op de uitbraak van besmettelijke ziekten teruggetrokken. Het zwaarst getroffen gedeelte van Agadir, waar zij hulp hadden verleend, werd tot verboden gebied verklaard en met ongebluste kalk bedekt.  De stad zelf werd verder afgeschermd door een cordon militairen terwijl de evacuatie van de nog resterende bevolking verder voltooid werd.

 Opleiding in 1946 om HilversumIn de wateren van Nieuw Guinea in 1962Bordje

 

 

 

Opnieuw Nieuw Guinea

Ten tijde van de overdracht in 1962 werd Akkerman opnieuw naar Nieuw Guinea gezonden, waar hij de laatste periode van het Nederlandse bestuur aldaar meemaakte. Na terugkeer in Nederland werd hij in 1970 gepensioneerd en door zijn directe superieur aangewezen voor een functie in het loodswezen.

Akkerman ging in 1988 in de rang van kwartiermeester met pensioen. Bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1983 nummer 4 verkreeg hij de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Hij overleed in  september 2004. 


Bronvermelding


 [ Terug ]