Govert de Pain et Vin Roepel


Govert de Pain et Vin Roepel (Paramaribo, 25 oktober 1782, overleden te Naarden, 2 februari 1825) diende in de rang van kapitein bij de vijfde afdeling der infanterie. Bij Koninklijk Besluit van 17 auguOverlijden Roepelstus 1815 nummer 77 werd hij voor zijn verrichtingen tijdens de slagen bij Quatre Bras en Waterloo in 1815 benoemd tot ridder in de Militaire Willemsorde.

De Pain et Vin Roepel overleed te Naarden in de leeftijd van ruim 42 jaar oud. Hij was getrouwd met Elizabeth Philips (op 56-jarige leeftijd overleden op 16 juli 1847).


Bronvermelding

  • Familieberichten. Opregte Haarlemse Courant, 8 februari 1825
  • Familieberichten. De Tijd, 22 juli 1847 

[ Terug ]

 

f t