Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger Categorie: Officieren, kaderleden en manschappen van het KNIL | Gepubliceerd: 09 maart 2014

Rechts C.J. Zwager gesneuveld 1874  


Leven

Carolus Johannes Zwager (Semarang, 15 mei 1851 - Atjeh, 10 juli 1874) werd vanuit de rang van sergeant in april 1872 benoemd tot tweede luitenant. Het jaar daarop nam hij bij het wapen der artillerie deel aan de eerste expeditie naar Atjeh. Datzelfde jaar ging hij ook mee met de tweede expeditie naar Atjeh, waarbij hij zeer zwaargewond raakte tijdens het gevecht om de kampong Garouw en Kota Radja Bedil op 28 juni 1874.

In de vroege morgen van 28 juni 1874 gelastte generaal Pel majoor Romswinckel de vijandelijke stelling te Garouw aan te tasten; een goed aangelegde versterking aldaar werd ingesloten en na dappere tegenstand veroverd. Er vond een hevig gevecht plaats om de kampongs in bezit te krijgen dat anderhalf uur duurde. Zwager kwam met zijn sectie onder hevig vijandelijk vuur, toen hij plotseling zeer ernstig gewond werd.

Dood

Hoe gewond ook, toch bleef hij bedaard te paard zijn sectie commanderen en pas toen hij gemist kon worden, ging hij stapvZwager sneuvelde te Atjehoets rijdend terug, omdat hij, zoals hij zei, de vijand het genoegen niet gunde Zwager te zien vallen. Hij liet zich vrolijk verbinden en wegbrengen, maar een paar dagen later overleed hij aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Ook de luitenant der infanterie W.L.E.V. von Massow bekwam zware verwondingen waaraan hij later overleed. Zowel hij als Zwager werden postuum als ridder der Militaire Willemsorde vierde klasse ingeschreven in het register van de Kanselier der Nederlandse Orden (bij Koninklijk Besluit van 6 oktober 1874 nummer 19).

In totaal sneuvelden bij dit gevecht 4 manschappen en raakten 30 gewond, waaronder 3 officieren. De vijand was door de geleden nederlaag zo geschokt dat hij in allerijl zijn overige stellingen ter plaatse ontruimde. Zwager werd begraven te Peutjoet (dit kerkhof wordt niet onderhouden door de Oorlogsgravenstichting).


Bronvermelding


[ Terug ]