Wolweber CAFW


Familie 

Carel August Frederik Willem Wollweber (Brielle, 6 april 1814 - aan boord van het schip De twee Anthonissen, 9 mei 1850) was de zoon van Carel August Willem Wolweger (1788-1860), een legerofficier, en Johanna Adriana in 't Veld (1787-1855).

Hij trouwde op 26 mei 1843 te Buitenzorg met Johanna Kamp (1823-1857). De Wollwegers kwamen oorspronkelijk uit Hersberg, Silesien en de grootvader van Wollweber jr. was actief als directeur bij de Koninklijke Pruisische regering. 

Belgische Opstand

Nadat de vader van Wollweber in Brielle, de geboorteplaats van zijn echtgenote, trouwde vestigde hij zich aldaar. Wollweber sr., die in 1830 de rang van kapitein bij de Zesde Afdeling bekleedde, raakte in 1830 betrokken bij de Belgische Opstand en verkeerde met zijn omvangrijk gezin gedurende Ouverture de la troisième paralèlle enige tijd in in Brugge in krijgsgevangenschap. 

De reden hiervoor was dat Wollweber sr. (een Duitser) diverse verzoeken om als majoor in Belgische dienst over te gaan had afgewezen. Vlak voor zijn gevangenname (1830) werkte Wollweger jr. in de rang van korporaal, net als zijn vader, bij de Zesde Afdeling. Een aanbod om zijn zoon in de rang van luitenant in Belgische dienst te laten overgaan wees Wollweber st. eveneens af.  

Na zijn vrijlating reisde hij met zijn gezin naar Sluis, in Vlaanderen. Zijn onvoorwaardelijke trouw aan het Nederlandse leger werd met veel bewondering gade geslagen. 

Aan het begin van het jaar 1831 was Wollweber sr. actief als commandant der voorposten van Axel. Later dat jaar verkreeg hij een bevordering tot majoor bij de Zeventiende Afdeling. Intussen werd Wollweber jr., tot dan in de rang van sergeant werkzaam bij de bij de Twaalfde Afdeling, in december 1832 overgeplaatst naar de Zevende Afdeling. Aldaar bevorderde men hem in januari 1833 tot tweede luitenant. 

Wollweber ging in maart 1839 in deze rang over van de Tiende Afdeling naar het Eerste Bataljon Jagers. Terwijl Wollweber sr. in het jaar 1841 in de rang van majoor met pensioen ging besloot zijn zoon zich in de zomer van datzelfde jaar aan te melden bij het Koninklijk Nederlands-Indische leger

Eerste expeditie naar Bali

Aldus embarkerde Wollweber op 15 augustus 1841 te Nieuwe Diep met een detachement van honderd (onder)officieren en manschappen aan boord van de Oost India Packet. In  Nederlands-Indië aangekomen werd hij in 1842 bij het Zevende Bataljon Infanterie geplaatst en 743px Mars van het zevende bataljon2 bevorderd tot eerste luitenant.

In deze positie nam Wollweber in de zomer van 1846 deel aan de eerste expeditie naar Bali. Het Zevende Bataljon Infanterie stond onder leiding van majoor C.A. de Brauw. De expeditie was in eerste instantie gericht tegen de vorst van Bleling. 

Na de landing op Bali op 28 juni 1846 stelde het Zevende Bataljon, ingedeeld bij de eerste colonne, zich op 200 meter van het strand op. De derde colonne, onder leiding van majoor L.A. Boers, bevond zich achter de artillerie. De artillerie begon de voorliggende huizen te beschieten terwijl de eerste colonne oprukte naar het nabij zijnde dorp. Onder aanvoering van De Brauw drong zij op maar werd door hevig tegenvuur teruggedwongen. 

Dat kwam ook omdat de colonne in de flank werd aangevallen door een troep van 400 tot 500 met lansen gewapende vijanden. Wollweber, die de compagnie Afrikanen commandeerde, besloot, toen de situatie nijpend werd, in actie te komen. De Afrikanen trokken het voor het dorp gelegen ravijn over en veroverden de met lilla's bewapende borstweringen. Om half twaalf was het dorp Kadjangan veroverd. 

Uiteindelijk bereikte een compagnie Ambonezen de Kraton van de Radja van Beliling. Dorp en Kraton werden in brand gestoken, waarna de troepen zich terugtrokken op het strand en daar een bivak inrichtten. Na de eerste expeditie zouden nog een tweede en derde nodig zijn voor dit gebied onder controle was gebracht.  

Wollweber verkreeg bij Koninklijk Besluit van 6 december 1846 nummer 4 de Militaire Willemsorde vierde klasse voor zijn verrichtingen tijdens de eerste expeditie naar Bali. Eind 1848 werd hij bij het Zevende Bataljon bevorderd tot kapitein.

Derde expeditie naar Bali en dood van Wollweber

In 1849 nam Wollweber (Zevende Bataljon Infanterie) deel aan de derde expeditie naar Bali, waar hij zich weer onderscheidde (Eervolle Vermelding) op 15 en 16 april 1849.  Deze troepenmacht stond onder leiding van generaal A.V. Michiels. De expeditie was gericht op ddd 010517814 mpeg21 p003 image de weerspannige rijken van Karang-Assam en Klonkong.

Aldus vertrokken de troepen op 10 mei 1849 daarheen. Er vonden hevige gevechten plaats. Generaal Michiels werd dodelijk gewond door een kogel en opgevolgd door luitenant-kolonel J. van Swieten. Ondanks dat werd de expeditie tot een succes verklaard en keerden de troepen terug naar Java. 

Wollweber kreeg nu verlof naar Nederland terug te keren maar overleed op 9 mei 1850 in de armen van zijn vrouw op het schip De twee Anthonissen, dat onderweg was van Batavia naar St. Helena. Daar kwam de boot uiteindelijk op 30 juli aan. Wollweber werd 36 jaar. Na zijn overlijden beviel zijn echtgenote in het huis van haar schoonvader in Leiden van een dochter, die slechts tien maanden oud zou worden. Zeven jaar later overleed zij zelf, met achterlating van drie minderjarige kinderen.

f t