Veluwe 3


Zie ook het filmpje onderaan dit artikel en het fotoalbum.

Leden van het Veluwebataljon waren en zijn onder meer: Jan Bastiaan van Bochove (vader van de burgemeester van Weesp Bas Jan van Bochove); Ad van der BurgFrits Dijkstra, Henk FienKornelis Stoel en Johan de Weerd


Inleiding 
Toen Prins Bernhard, in zijn functie als algemeen legercommandant, in 1945 een dringende oproep aan de mannelijke bevolking van de Veluwe deed om zich aan te melden voor de strijd in Nederlands-Indië gaf men hier massaal gehoor aan.Jongens in de oost5
 
Deze jongens tekenden vervolgens op de Jan van Schaffelaarkazerne een zogenaamde verbandacte en op 15 juni 1945 werd het Eerste Bataljon Achtste Regiment Infanterie (1-8 RI), ook wel de Haantjes of Veluwebataljon genoemd, formeel geregistreerd. 
 
De eerste manschappen vertrokken op 15 oktober 1945 naar de Oost en velen, waaronder eerste luitenant Kornelis Stoel,  zouden het vaderland nooit meer levend terugzien. 
 
Beschrijving
Op woensdag 13 april 2016 hielden de, zeventig jaar na dato overgebleven, leden van 1-8 Regiment Infanterie in de Generaal Spoorkazerne in Ermelo de jaarlijkse reünie. Daarbij waren tien veteranen, waaronder Frits Dijkstra, Henk Fien en Johan de Weerd,  en huMedogenloze tiijdn familie aanwezig
 
Verder troffen we de beheerder annex conservator van de Historische Collectie Regiment Infanterie Oranje Gelderland adjudant onderofficier buiten dienst Willem de Niet en majoor van het Regiment Infanterie Oranje-Gelderland, dat de tradities van het Achtste Regiment Infanterie voortzet, Peter Marx
 
Bijzonder is dat veel nabestaanden van soms reeds lang geleden overleden soldaten nog steeds de jaarlijkse bijeenkomsten frequenteren.
 
Hoewel eerste luitenant Kornelis Stoel al in 1946 nabij Klender sneuvelde bezocht diens weduwe tijdens haar leven en visiteren haar dochter, zoons en kleinkinderen na haar overlijden jaarlijks de reünie.
 
Astrid Manders-van der Burg wijdde zelfs een boek en een website aan haar in 1998 overleden vader Ad van der Burg en strijd nog immer voor postume uitreiking van het Draaginsigne Gewonden aan Van der Burg. Een groot aantal voormalige Haantjes werd later prominent voorvechter voor de rechten van Indië-veteranen, zoals Frits Dijkstra
 
De bijzondere band, door jaren van gezamenlijke strijd gesmeed, konden zelfs de meedogenloze tijd en de dood niet verbreken. 

Hieronder kunt u een filmpje met een impressie van het Veluwebataljon in actie en tijdens de reünie zeventig jaar later.bekijken. Het fotoalbum treft u hier.

 

 

f t