Brastagi carrier voor smeulende resten


 Zie ook het fotoalbum en klik op deze link. PAS OP: SCHOKKENDE BEELDEN


 Beschrijving

Nederlandse troepen bereikten in de nazomer van 1947 vanuit Siantar via Kabandjahe Brastagi, gelegen nabij Medan, op Sumatra.. Dit dorpje werd vervolgens bezet maar de soldaten ontdekten alras gruwelijke zaken.  Brastagi branden zijn zichtbaar

In de zomer van 1947 (juli of augustus) pleegde de TNI een gruwelijke massamoord in Brastagi. Midden in het dorp werd een kuil gevonden waarin zich 18 lijken bevonden. Deze waren grotendeels van Indonesiërs, die in Medan voor Nederlanders hadden gewerkt of van pro-Nederlandse gevoelens werden verdacht.

Onder hen bevonden zich ook zogenaamde "partijmensen", die door na-ijver van collega's verdacht waren gemaakt, en kleine Republikeinse ambtenaren. Elders werden veertig afgemaakte (vermoedelijk) Ambonezen gevonden. 

Nadien trachtten militairen van de NEFIS en de Inlichtingendienst de lijken zo goed mogelijk te identificeren.  Dit was echter een onmogelijke taak omdat de TNI middels brandstichting de lichamen had doen verkolen. Het centrum van Brastagi en de elektrische centrale waren door het vuur, door de TNI ontstoken, gespaard gebleven. 


 

f t