15 Vrouwen zoeken hun vermoorde mannen

 


 Voor het fotoalbum klik op deze link.  WAARSCHUWING: SCHOKKENDE BEELDEN.


Moordpartij gevangenis Magelang

Op 22 december 1948 richtten terugtrekkende Indonesische republikeinse troepen, tegenwoordig "vrijheidsstrijders" genoemd, een bloedbad aan. Zonder enige vorm van proces werden meer dan dertig  personen vermoord. Dat gebeurde in de gevangenis van Magelang. Noch de gevangenen of hun familie wist waarom men precies was vastgezet en later vermoord.  16. Gevangenis van Magelang

De meeste mensen werden met karabijnschoten van het leven beroofd, terwijl een groot aantal de dood vond door voltreffers met dum-dum kogels. Sommige slachtoffers, waarvan velen vastgebonden, vertoonden klewanghouwen. De Nederlandse troepen, die dit bloedbad bij aankomst te Magelang aantroffen, vonden slechts twee overlevenden. 

Onder hen was de oud-regent van Kendal, de heer Soekario.  Beide personen werd direct medische zorg geboden. 

Öorzaak en slachtoffers van het bloedbad

De slachtoffers waren allen intellectuelen of semi-intellectuelen. Onder hen bevonden zich:

  • Oud-burgemeester van Magelang en minister van Sociale Zaken in het kabinet Sjarifoedin Soeprodjo. 
  • Een broer van de oud-burgemeester Soetrisno
  • Zijn neef Iskar
  • De vertegenwoordiger van van het regentschap Magelang Soebratjo
  • Medisch student Djorwoko, onder meer bekend als radiozanger onder de naam Kong Koko (radio Djokja). 

Als reden voor de slachtpartij werd gegeven dat de groep van meer dan dertig personen gearresteerd was door de Republikeinen omdat zij deel zouden hebben genomen aan de opstand van Moeso. De doden werden ervan beschuldigd deel uit te hebben gemaakt van de groep Sjarifoeddin. Deze Sjarifoeddin zou de leider van de communistische opstand te Madioen zijn geweest. 

Een republikeinse inspecteur van politie leidde het "onderzoek"  tegen de groep. Hij verklaarde tegenover de Nederlandse troepen echter dat de gefusilleerden niets tegen de Republiek hadden ondernomen. Bij het naderen van de Nederlandse strijdmacht werden allen echter zonder enig vorm van proces vermoord.


 

f t