Indie 2


Hier kunt u een fotoalbum met een selectie van de tekeningen,  gemaakt door leerlingen van scholen uit Oegstgeest en Leiden,  bekijken. 


Inleiding

Het comité "Nederland helpt Indië" werd op 25 september 1945 opgericht met als doel zorg te dragen voor assistentie bij repatriëring (behuizing, kledinP1070792g en voedselvoorziening) in de Oost, hulpverlening aan Nederlands-Indië en het bieden van sociale zorg.

Erevoorzitter van het comité was Prins Bernhard en drie landelijke bureaus stuurden de locale en plaatselijke organisaties aan. 

In Oegstgeest werd in het najaar van 1945 besloten om de Nederlandse landgenoten in Indonesië, die door de Japanse bezetting zwaar getroffen waren,  middels acties voor het comité "Nederland helpt Indië" te ondersteunen.

Hiertoe werd onder meer een Indische tentoonstelling in de gebouwen van de Nederlandse Zendelingenschool, geopend door Dr. K.J. Brouwer,  georganiseerd. 

Naast deze expositie organiseerde het comité een huis- en straatcollecte, bridgedrives, filmavonden, etalagewedstrijden en een kindertekenwedstrijd voor schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 8-14 jaar, uit Leiden en Oegstgeest. Die tekeningen zouden uiteindelijk op de Indische tentoonstelling worden geëxposeerd. 

Tekenwedstrijd

De tekenwedstrijd leverde enige honderden tekeningen op, waarvan een selectie, die u hier kunt bekijken, uiteindelijk de weg vond naar Mr. R. Oosterhof, algemeen secretaris van het comité "Nederland helpt Indië". De zending werd begeleid door een schrijven van Dr. C. Krieger, secretaris van de afdeling Oegstgeest. 

Krieger betoogde in zijn brief onder meer dat de tekeningen "belangrijk hadden bijgedragen belangstelling voor  Indië te wekken bij de Leidse en Oegstgeestse burgerij maar voornamelijk bij de kinderen zelf". 


 

f t