Titelpagina


Op het voorblad van het exemplaar van "Generaal Swart: Pacificator van Atjeh" staan de handtekeningen van: generaal H.N.A. Swart, generaal G.J. Berenschot, vliegtuigbouwer M. van Meel, kapitein-ter-zee J.M.L.I. Chömpff, Anthony Fokker, kapitein KNIL Arend Pieter Berlijn, generaal Militaire Luchtmacht L.H. van Oyen,


f t