Waterpp2


Zie ook de namenlijsten (let op de tabs onderin) van tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde inwoners van Naarden, Bussum en Muiden)


Zie verder: Francois Cornelis van Aerssen Beijeren van Voshol - Nicolaas Hermanus Bergsteijn - Dirk Coenraad Carel van Boetzelaer - Arend Andries Bontekoe -  Jan BottemaArnold Nicolaas Jacobus Fabius -  Harald Frederik Dudok van Heel - Gerhardus Cornelis Fabius - Gerhardus Cornelis Abraham Fabius - Jan Fabius - Lodewijk van Hamel - Joannes Benedictus van Heutsz - Frederik Sander Jansen - Abraham van der Moer - Cornelis Moolenburgh -  Govert de Pain et de Vin Roepel -  Harry Pauw - Albert Samuel Pinke - Joost Ruitenschild - Johannes Cornelis Arnoldus Siliacus - Adriaan Slob - Jan Marginus Somer - Johan Heinrich Christoffel Ulrici - Pierre Marie Robert Versteegh - Johan Willem Hugo van den Wall Bake - Huibert Hendrik van Weelde


Inleiding

Een relatief groot aantal bewoners van Bussum, Naarden en Muiden (vanaf 2015 Gemeente Gooise Meren) was in het verleden actief in het Nederlandse en Nederlands-Indische leger en bij de Marine Govert de Pain et Vin Roepelen Luchtmacht. Zes van hen, namelijk de kapiteins der infanterie Johan Heinrich Christoffel Ulricie en Govert de Pain et Vin Roepel, adjudant-onderofficier Frederik Sander Jansen, kapitein-luitenant-ter-zee Francois Cornelis Aerssen Beijeren van Voshol, luitenant-ter-zee Lodewijk van Hamel en gouverneur-generaal Joannes Benedictus van Heutsz ontvingen zelfs de Militaire Willems-Orde voor hun aandeel in de strijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren een groot aantal Joodse bewoners maar ook veel militairen het leven in Europa en Nederlands-Indië.  Op de diverse begraafplaatsen in Bussum, Naarden en Muiden zijn nog steeds oorlogsgraven te vinden. Het is ondoenlijk om aan allen een artikel te wijden. Een selectie van hen, die zich op een of andere wijze onderscheiden hebben, is hieronder te vinden.

Selectie van hen die voor hun aandeel in de strijd onderscheiden werden

't Gooi en zijn inwoners zijn betrokken geweest tijdens diverse strijdperken en perioden van actie vanaf het begin van het ontstaan van de streek. Personen uitAerssenbewerkt Naarden, Bussum en Muiden werden onderscheiden tijdens de Napoleontische oorlogen, vochten mee in tijden van opstanden in de Nederlandse kolonie en waren actief in diverse landen en streken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Velen van hen sneuvelden of werden vermoord. Anderen bereikten hoge posities bij de Landmacht of de Marine. Er waren er bij die niet altijd goed lagen bij hun superieuren en personen die in een latere loopbaan hoge diplomatieke posten gingen bekleden. Kapitein der infanterie en deelnemer aan de tiendaagse veldtocht Gerhardus Cornelis Fabius bekleedde in de periode van 1863-1867 tot aan zijn dood zelfs de positie van burgemeester van Muiden en Naarden.


Lijst van (al dan niet postuum) onderscheiden bewoners van 't Gooi (in alfabetische volgorde)

 • Aerssen Beijeren van Voshol, Francois Cornelis: kapitein-luitenant-ter-zee, consul-generaal der Nederlanden en lid van de Raad van State, onder meer ridder in de Militaire Willems-Orde
 • Bergsteijn, Nicolaas Hermanus: dienstplichtig sergeant der infanterie van het Nederlandse leger en verzetsstrijder
 • Boetzelaer, Dirk Coenraad Carel van: luitenant-kolonel, oud-directeur van Philips en consul te Kopenhagen, directeur van de NV Rubber Cultuur Maatschappij en militair commandant van de provincie Utrecht na de Tweede Wereldoorlog
 • Bontekoe, Arend Andries: kapitein der infanterie van het Indische leger en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Bottema, Jan: luitenant-ter-zee en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Dudok van Heel, Harald Frederik: ondernemer, kolonel en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Fabius, Arnold Nicolaas Jacobus:  generaal-majoor der artillerie, commandant van de Stelling van Amsterdam en schrijver
 • Fabius, Gerhardus Cornelis: kapitein van het Indische leger, ridder Metalen Kruis, burgemeester van Buiksloot, Landsmeer, Naarden en Muiden
 • Fabius, Gerhardus Cornelis Abraham: luitenant-generaal titulair der infanterie en onder meer lid van het Algemeen Bestuur van de Tuchtunie, zoon van voorgaande
 • Fabius, Jan: militair, journalist, politicus, versloeg de Balkan-oorlog.
 • Hamel, Lodewijk van: luitenant-ter-zee tweede klasse bij de Koninklijke Marine en lid van het Nederlands verzet, ridder Militaire Willemsorde
 • Heutsz, Joannes Benedictus van: luitenant-generaal, onder meer gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1904-1909) en militair en civiel gouverneur van Atjeh
 • Jansen, Frederik Sander: adjudant-onderofficier van het Indische leger en ridder in de Militaire Willems-Orde
 • Abraham van der Moer:viceadmiraal en commandant Zeemacht van de Nederlandse marine, streed tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Moolenburgh, Cornelis: kapitein-ter-zee, inspecteur-generaal voor de scheepvaart en Honorary Commander in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire.
 • Pain et Vin Roepel, Govert: kapitein der infanterie, ridder Militaire Willemsorde.
 • Pauw, Harry: reserve tweede luitenant-piloot (en waarnemer) en postuum begiftigd met het Vliegerkruis
 • Pinke, Albertus Samuel: viceadmiraal en commandant van de Nederlandse vloot in Nederlands-Indië
 • Ruitenschild, Joost: luitenant-ter-zee eerste klasse en onder meer actief tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Siliacus, Johannes Cornelis Arnoldus: kapitein-ter-zee en kunstschilder. Hij was onder meer begiftigd met het Bronzen Kruis
 • Slob, Adriaan: eerste luitenant van de Grenadier Guards en begiftigd met het Military Cross
 • Somer, Jan Marginus: kolonel der infanterie van het Indische leger en Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Ulrici, Johan Heinrich Christoffel: kapitein der infanterie van het Indische leger, onder meer verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en ridder in de Militaire Willems-Orde
 • Versteegh, Pierre Marie Robert: luitenant-kolonel der artillerie, verzetsman en Olympisch springruiter
 • Wall Bake, Johan Willem Hugo van den:luitenant-kolonel, hoofd sectie arbeidszaken van het militaire gezag tijdens de Tweede Wereldoorlog en onder meer honorary officier of the Military Division of the Most Excellent Order of the Britsh Empire
 • Weelde, Huibert Hendrik: schout-bij-nacht en begiftigd met het Bronzen Kruis

 Zie ook / meer informatie


[ Terug ]

f t