Voorst tot Voorst


Politionele Acties

Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst (geboren te Zwolle, op 27 mei 1917, overleden te Zwolle op 1 april 1988) volgde het gymnasium aan de Laan vanTe Batavia Meerdervoort in Den Haag en behaalde zijn examen diploma A in juni 1939. Tijdens de Politionele Acties was hij in de rang van reserve eerste luitenant der cavalerie werkzaam als liasonofficier en bij het eerste escadron pantserwapens Huzaren van Boreel actief.

In de functie van liasonofficier begeleidde hij een groep waarnemers van de United Nations Comittee for Indonesia, bestaande uit onder meer de Engelse luitenant-kolonel H.D. Chaplin en de Amerikaanse majoor J.A. Simons, die volgens de dan geldende regels ongewapend waren. Zij zaten in een witte jeep en Van Voorst tot Voorst zat achterin de auto. Hij was wel gewapend met een Owengun omdat de hoogvlakte waar men doorheen moest bekend stond als zeer gevaarlijk.

Het vuurgevecht

Tussen Medan en Brastagi, bij paal 53, werd  de jeep onder automatisch geweervuur genomen, waardoor alle inzittenden gewond raakten. Chaplin werd zwaVan Voorst tot Voorst in bedar gewond en raakte de macht over het stuur kwijt, waardoor de wagen onderaan de berghelling belandde. Van Voorst tot Voorst bleef echter kalm en riep de aanvallers in het Indonesisch toe dat men een delegatie van de U.N.O aan het beschieten was. Maar dit had geen effect waardoor Van Voorst tot Voorst gedwongen was gedurende een half uur een gericht vuur op de vijand te onderhouden.

Het gelukte hem uiteindelijk om de gewonden naar de alang alang te slepen, terwijl hij met zijn Owengun steeds bleef vuren om de vijand op een afstand te houden. Door dit vuur raakte hij gewond aan zijn handen, benen en dijen. De vijand trok uiteindelijk af en het gelukte Van Voorst tot Voorst een Chinese autobus aan te houden, die hem en de twee andere gewonden aan boord nam. Alledrie werden zij te Medan in het ziekenhuis opgenomen. 

Waardering

De buitenlandse waarnemers waren vol lof over het zeer moedige optreden van Van Voorst tot Voorst en zeiden dat hij door zijn houding onder zeer moeilijke omstandigheden buitengewoon dapper en doortastend was geweest, waardoor de schade beperkt was gebleven. Bij Koninklijk Besluit van 25 oktober 1949 nummer 4 verkreeg hij de Bronzen Leeuw voor zijn verrichtingen.

De commandant van de Territoriale Troepen van Noord Sumatra, generaal P. Scholten, bracht een bezoek aan het ziekenhuis en de drie gewonden en de Franse kolonel Ansidéé betuigde bij een bezoek aan generaal Scholten zijn grote bewondering en erkentelijkheid voor het dappere optreden van Van Voorst tot Voorst, die door zijn optreden het leven van de waarnemers gered had.

 Latere loopbaan

Van Voorst tot Voorst werd per 1 november 1953 benoemd tot kamerheer in buitengewone dienst van Hr. Ms. de Koningin; hij was toen woonachtig te Zwolle en in functie als adjunct directeur van de Overijsselse  Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij (vanaf december 1964 als directeur). Hij begeleidde in de functie van kamerheer in buitengewone dienst in 1962 de koets met daarin de kist van koningin Wilhelmina tijdens de route door Den Haag en was in juni 1963 tegenwoordig bij de requiemmis van Paus Johannes XXIII in Vaticaanstad.

Van Voorst tot Voorst was vanaf 1961 tevens actief als kanselier van het kapittel van de soevereine en militaire Orde van Malta. In december 1964 werd hij benoemd tot gedelegeerde van de directie van de Overijsselse Onderlinge en op 1 januari 1977 werd hij aangesteld tot heemraad van het waterschap Salland. Samen met minister van der Klaauw en anderen vertegenwoordige hij in augustus 1978 de Nederlandse regering tijdens de begrafenis van Paus Paulus de VIde in Rome. In juli 1987 schonk koningin Beatrix hem het erekruis in de Huisorde van Oranje en het jaar daarop overleed Van Voorst tot Voorst in de leeftijd van 70 jaar te Zwolle. 


Bronvermelding

  • 1939. Gymnasium Laan van Meerdervoort. In: De Tijd, 5 juni 1939
  • 1949. De beschieting van de witte jeep. In: Het Nieuwsblad van Sumatra, 21 maart 1949
  • 1953. Kamerheren in buitengewone dienst. In: Limburgs Dagblad, 4 november 1953 
  • 1961. Levensjournaal Orde van Malta. In: De Telegraaf, 18 december 1961
  • 1962. De lijkstatie. In: De Telegraaf, 10 december 1962 
  • 1963. Bijzondere missie naar Vaticaanstad. In: Het Vrije Volk, 14 juni 1963
  • 1977. In het kort. In: Het Nederlands Dagblad, 8 februari 1977
  • 1978. Van der Klaauw naar begrafenis Paus. In: de Leeuwarder Courant, 11 augustus 1978
  • 1987. Huis van Oranje. In: De Telegraaf, 4 juli 1987
  • Van Voorst tot Voorst op het onderscheidingenforum 

 [ Terug ]

f t