2-142nd Field Artillery Convoy duirng Operation Desert Storm

                                                                                                     


Tijdens de jaren negentig vonden diverse missies plaats. Twee der belangrijkste gebeurtenissen waren de golfoorlog die uitbrak en de strijd in voormalig Joegoslavië.

Golfoorlog (UNSCOM en Operation Provide Comfort)

De United Nations Special Commission of kortweg UNSCOM was een speciale commissie van de Verenigde Naties, opgericht in 1991 om te zien op de belangrijkste voorwaarden voor de wapenstilstand na de Golfoorlog, met name dat Irak zich zou ontdoen van zijn massavernietigingswapens, onder toezicht van speciaal daartoe aangestelde wapeninspecteurs.

Van 9 juni 1991 tot en met 10 november 1998 heeft Nederland aan UNSCOM bijgedragen met in totaal 14 militairen. De Nederlandse medewerkers aan UNSCOM kwamen na negentig dagen in Irak in aanmerking voor de United Nations Special Service Medal. Er werd door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties geen UNSCOM Medaille ingesteld. Zij komen ook in aanmerking voor de Nederlandse Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties en het Herinneringsteken Bijzondere Missies.

Operation Provide Comfort (OPC) was een internationale militaire operatie in Noord-Irak die begon op 6 april 1991 en duurde tot 24 juli 1992. In totaal namen dertien landen, waaronder Nederland, deel aan de operatie die werd ondersteund door in totaal dertig landen.

Andere vredesmissies: UNAVEM, EUMM, UNAMIC, UNTAC en CMAC

UNAVEM en CMATS

De United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM) (UNAVEM II: juli 1991 tot februari 1995, UNAVEM III: februari 1995 tot juli 1997) en de Central Mine Action and Training School (CMATS) (oktober 1995 tot april 1999) waren twee VN missies in Angola. 

Na de Anjerrevolutie in 1975 kwam Angola, een voormalige Portugese kolonie, in een machtsvacuüm terecht en dreigde een burgeroorlog. In 1988 werd het akkoord van Brazzaville gesloten dat de terugtrekking van Zuid-Afrikaanse en Cubaanse troepen regelde. De taak van UNAVEM I was toe te zien op de terugtrekking van Cubanen uit Angola.

Angola1Angola2Angola3

 

 

 

 

 UNAVEM II

Op 31 mei 1991 werd het akkoord van Bicesse gesloten, met als doel een einde te maken aan de burgeroorlog in Angola eAngola6n UNAVEM II diende erop toe te zien dat e.e.a. naar wens verliep. De VN hadden echter nauwelijks invloed op de uitvoering van het akkoord.

Op 31 mei 1991 besloot Nederland deel te nemen en werden 10 militairen van de KL, tien van de KM en 10 van de KMar als politiewaarnemers uitgezonden.  De wapenstilstand bleef van kracht tot de verkiezingen eind september 1992.

De vanaf maart ingezette demobilisatie ging echter niet zonder slag of stoot en in september was pas minder dan de helft van de soldaten gedemobiliseerd. De daarop volgende verkiezingsuitslag werd door de verliezende partij niet geaccepteerd en de burgeroorlog laaide weer op.  Doordat het vredesproces dreigde te mislukken en onderhandelingen faalden werd de omvang van UNAVEM II teruggebracht.

In november 1994 werd het protocol van Lusaka getekend, met daarin meer invloed voor de Verenigde Naties, uitgevoerd door UNAVEM III.  Nederland zond 20 waarnemers, waarvan op 1 februari wachtmeester F. Nieuman omkwam door een ongeluk. Het bestand van Lusaka ging in de strijd ten onder en in juni 1997 werd UNOMA (United Nations Observer Mission in Angola) ingesteld.

CMATS

Er lagen veel landmijnen en de Verenigde Naties richtte de CMAO (Central Mine Action Office) op om ondersteuning bij het ruimen te bieden. In augustus 1995 was dit werk zo moeizaam gebleken dat er een mijnenruimschool werd opgericht, de CMATS. Nederland leverde acht militairen, waaronder de plaatsvervangende commandant. Op 20 april 1999 werd de Nederlandse bijdrage aan CMATS beëindigd.

Angola4Angola5

 

 

 

 

 

 

EUMM

De European Union Monitoring Mission (EUMM) (voorheen European Community Monitor Mission (ECMM) is een programma opgezet door de Europese Unie in juli 1991 om de grenzen, het vluchtelingenverkeer en de politieke en veiligheidsontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië te monitoren. Het EUMM-programma werkt onder het GBVB (Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid) van de EU. De ECMM werd omgedoopt tot EUMM op 22 december 2000. In 2008 werd Georgië toegevoegd aan het EUMM-programma.

UNAMIC

 United Nations Advance Mission in Cambodia (UNAMIC), of Voorbereidende VN-missie in Cambodja in het Nederlands, was een vredesoperatie in Cambodja. Nederlandse deelnemers, van het Korps Mariniers, kwamen in aanmerking voor de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties kende de deelnemende militairen en politieagenten de UNAMI  Medaille toe.

UNTAC

De United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), of Interimgezag van de VN in Cambodja in het Nederlands, was een VN-operatie die toezag op het bestuur van het Zuidoost-Aziatische land Cambodja van 1992 tot 1993.

800px-De forste amerikanske soldatene som tok seg over sava751px-YPR-765-AC-130 180AS Over Kuwait 1991

 

 

 

 

CMAC

CMAC is de afkorting voor het Cambodian Mine Action Centre, een VN-organisatie opgericht op 10 juni 1992. Het werd opgericht als overkoepelende organisatie voor alle activiteiten met betrekking tot de bestrijding van landmijnen in Cambodja. Nederlandse deelnemers komen in aanmerking voor de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties.


Bronvermelding

  • 2000. Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945. SDU Uitgevers. Den Haag.                                                                                                 

[ Terug
f t