Multinational Force and Observers (MFO)

Israël veroverde in 1967 de Sinaï op Egypte en troepen uit dit land probeerden in 1973 de Sinaï weer te heroveren, MFO uitreikingenwaarop Israël een deel van de westelijke oever van het Suezkanaal bezette.

In oktober werd een staakt het vuren afgesproken, gevolgd door de Camp David vredesakkoorden op 26 maart 1979. Israël zou zich, onder toezicht van de Verenigde Naties, uit het Sinaï gebied terugtrekken en dit gebied zou als tegenprestatie gedemilitariseerd worden; verder zou er vrij scheepvaartverkeer komen door de straat van Tiran en het Suezkanaal.

De Sovjet Unie stemde echter niet in met plaatsing van een vredesmacht maar de Verenigde Staten toonden zich bereid een multinationale vredesmacht op te richten. EgMFO Telegraafypte en Israël verdeelden het Sinaïgebied in vier zones.

De vredesmacht, de MFO, werd in de zone die tegen de Egyptisch –Israëlische grens geplaatst en op 17 juli 1981 werd het akkoord ter instemming met de legering van de vredesmacht getekend door Israël en Egypte.  De MFO diende toe te zien op naleving van territoriale en militaire bepalingen in de Camp David Akkoorden gesloten en  moest schendingen daarvan verhinderen.

Nederland stelde op 22 november 1981 een detachement marechaussee  van 21 personen en een verbindingscompagnie van 84 personen beschikbaar.


[ Terug

f t