ONUC

Na de onafhankelijkheid van Congo was het aldaar zeer onrustig en de Belgische regering zond troepen. De  Opération des Nations Unies au Congo (ONUC, juli 1960 tot juni 1964) werd in juli 1960 opgericht om de terugtrekking van deze Belgische troepen te begeleiden en het gouvernement te helpen bij het handhaven van de orde en technische ondersteuning te bieden. De taak van de ONUC was ook de politieke onafhankelijkheid van het territoriale gebied van Congo te garanderen en te zorgen dat er geen burgeroorlog in het gebied kon ontstaan. Nederland was een van de landen die bijdroeg met militair ondersteuningspersoneel.

UNYOM

UNYOM (United Nations Yemen Observation Mission,juli 1963 tot 4 september 1964) werd opgericht om toezicht te houden op de ontkoppelingsovereenkomst tussen Saoedi Arabië en de Verenigde Arabis che republiek. 

Het mandaat van de UNYOM eindigde op 4 september 1964, toen personeel en materieel werden teruggetrokken.  Nederland nam deel aan deze missie met militair personeel en materieel.

Bevrijde congolezen

Vrouwencongoleeskind

Vrijheid Congo

 

 

 

 

UNIPOM

De United Nations India-Pakistan Observation Mission (23 september 1965-19 maart 1966) werd opgericht als gevolg van de onrust in voormalig Brits-Indië tussen Moslims en Hindoes. 

Tussen 1947 en 1949 woedde in Kashmir de eerste Indiaas-Pakistaanse oorlog en verzochten India en Pakistan de Verenigde Naties om een oplossing. Er werd een staakt het vuren  ingesteld en de United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) moest toezien (1949) op de naleving.

In 1964 en 1965 nam het aantal incidenten in Jammu en Kashmir weer toe en begon de tweede Indiaas Pakistaanse oorlog. In september 1965 riepen de Verenigde Naties op tot een staakt het vuren; de UNMOGIP zag toe op de naleving van het bestand en de controle in de grensgebieden werd door de UNIPOM verricht.  In 1965 en 1966 zag UNIPOM nog toe op de naleving van de Tashkent-overeenkomst en werd vervolgens ontbonden. Twee majoors van de KL en een majoor van het KMAR namen deel aan de missie. In september 1965 werden nog eens 3 manschappen gezonden.

AUNIPOM2

 AUNIPOM1AUNIPOM3

 

 

 

 


 Bronnen

  • 1998. Terug van weggeweest. 1946 tot 1998. Nederlandse uitzendingen en missies. EGO. Maandblad van de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.
  • Website van de Verenigde Naties (ONUC) 
  • Website van de Verenigde Naties (UNYOM)
  • 2000. Van Korea tot Kosovo. De Nederlandse militaire deelname aan vredesoperaties sinds 1945. SDU Uitgevers. Den Haag
  • 2003. Red.: M. Elands en A. Staarman. Afscheid van Nieuw Guinea. Het Nederlands Indonesische conflict van 1950 tot 1962. Uitgeverij Thoth. Bussum 

[ Terug

f t