Afdrukken
Details: Hoofdcategorie: Koreaoorlog Categorie: Officieren, stafpersoneel en manschappen Korea | Gepubliceerd: 20 oktober 2013

Schilperoord1


Cornelis Marinus Schilperoord (Rotterdam, 16 september 1914, overleden Marbella, 24 maart 1983) doorliep te Rotterdam de HBS en werd tot reserveofficier opgeleid te Breda. Op 1 januari 1936 werd hij benoemd tot tweede luitenant der infanterie. Ten tijde van de Duitse inval in Nederland was hij werkzaam als commandant van de verbindingsafdeling van het tweede regiment Grenadiers.

In mei 1942 werd Schilperoord, dan eerste luitenant, gearresteerd en opgesloten in het Oranje Hotel te Scheveningen. Hij werd in 1942 als krijgsgevangene afgevoerd naar Stanislau en van daar overgeplaatst naar Neu Brandenburg. Schilperoord2Hij wist te ontsnappen en keerde naar bezet Nederland terug, waar hij zich in dienst van het verzet stelde (oktober 1943).

In februari 1944 vertrok hij naar het bevrijde zuidelijk deel van Nederland en meldde zich bij de staf van Prins Bernard. Hij werd vervolgens als liaisonofficier ingedeeld bij  het regiment Stoottroepen. Na de bevrijding werd hij op 15 janari 1945 bevorderd tot kapitein en aangesteld als commandant van het nieuw te formeren negende bataljon Stoottroepen, waarmee hij, na op 1 december 1945 tot majoor te zijn bevorderd, in april 1946 naar Indië vertrok.

Bij aankomst te Tandjong Priok werd het bataljon ontbonden en werd Schilperoord aangesteld als commandant over de Depot  7 December Divisie te Onrust. In maart 1947 werd hij overgeplaatst naar Semarang, waar bij werd aangesteld als plaatsvervangend bataljonscommandant van I-R.S., onder commando van luitenant-kolonel J.H. Tijman.

Hij nam deel aan de politionele acties van juli en augustus 1947, nam in september 1947, na het sneuvelden van de bataljonscommandant luitenant-kolonel J.M. Koeman, het commando over het 3-7 bataljon over en leidde het bij de uitvoering van de beveiligings -en pacificatietaken in het gebied ten oosten van Semarang.  

Met ingang van 1 mei 1948 werd Schilperoord bevorderd tot majoor. Naar aanleiding van de behaalde successen kreeg Schilperoord een telegram van divisiecommandant J.K. Meyer, waarin deze schreef: mijn hartelijke gelukwensen met de door u behaalde successen waardoor u mijn vertrouwen in u ten volle honoreerde. Schiperoord bedankte vervolgens op eerste kerstdag zijn troepen met onder meer de woorden: ik betuig alle onderdelen van de troepen waarover ik de eer heb het bevel te voeren mijn welgemeende dank voor de goede uitvoering van de hen toebedeelde taken, alsmede voor hun grote ijver, durf en wilskracht.  Schilperoord  was daarnaast nog actief als troepencommandant Noordkust Midden Java.  

Hij keerde terug naar Nederland en werd aldaar in 1952, op 1 augustus tijdelijk tot de rang van luitenant-kolonel bevorderd,  tot commandant van het Nederlandse detachement VN op Korea benoemd. Hij vertrok op 4 augustus 1952 naar Tokyo en was indertijd de vierde commandant; Schilperoord3hij loste op Korea luitenant-kolonel G.H. Christan af.

Schilperoord was indertijd drager van het oorlogsherinneringskruis met twee gespen en van het Ereteken voor Orde en Vrede. In september van dat jaar voerde hij te Poesan  besprekingen met het hoofd van de VN delegatie bij de bestandsbesprekingen in Korea, generaal-majoor William Harrison.

Schilperoord werd in juli 1953 afgelost door kapitein C. Knulst en keerde per KLM constellation Tilburg via Tokio op Schiphol terug. Namens de minister van Oorlog werd hem door luitenant-kolonel Da Costa het Kruis voor Recht en Vrijheid uitgereikt; hij kreeg bovendien de United Schilperoord4Nations Service Medal en de Legion of Merit.  Schilperoord verklaarde na aankomst dat de Nederlandse strijdkrachten zich  in de Wyominglijn bevonden, na de bij bestand voorgeschreven terugtocht op 4 tot 5 kilometer van  de Koreaanse en Chinese troepen.

In 1954 kreeg Schilperoord de Prins Mauritsmedaille uitgereikt van de Vereniging Ons Leger en in juli 1954 werd hem in de Prins Bernhardkazerne te Amersfoort de Legion of Merit overhandigd. In 1955 werd hij benoemd tot officier in de Kroonorde met palm  en verkreeg hij tevens het Oorlogskruis van 1940 met de palm; deze werden hem uitgereikt door de ambassadeur van België. Schilperoord werd op 29 oktober 1960 benoemd tot reserve luitenant-kolonel en overleed in 1983 te Malaga.  


Bronvermelding


 

[ Terug