Siebe Boonstra6


Korporaal Siebe Boonstra  van de PaOstCie  (pantserondersteuningscompagnie) van de UNIFIL troepenmacht in Libanon werd op 4 mei 1979 omstreeks half 4, in het plaatsje Siddiquin, bij terugkomst van een patrouille, Siebe Boonstra1getroffen door vier kogels uit een Uzi-machinepistool van een medepatrouilleleider. Er werd later een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk ingesteld door de Marechaussee.  De twee jaar oudere militair, wiens wapen het ongeluk veroorzaakte, werd tijdelijk in het hospitaal van Haris ondergebracht. Hij was volkomen overstuur door het verlies van zijn kameraad (bron: Morgen crematie van omgekomen UNIFIL-militair, in De Telegraaf, 9 mei 1979).

Het lichaam van Boonstra werd met een lijnvlucht van de KLM uit Beiroet Siebe Boonstra2naar Schiphol overgevlogen. De crematie vond in Groningen plaats en voor de plechtigheid waren zeven militairen van het Nederlandse UNIFIL–bataljon uit Zuid-Libanon overgekomen, evenals zijn directe commandant, kapitein P. Oolders.

Deze las de tekst voor van het in memoriam, dat de week daarvoor onder de Nederlandse militairen in Libanon was verspreid. Daarin werd Boonstra omschreven als een rustige en conscientieuze jongeman die zijn taken als vanzelfsprekend uitvoerde Siebe Boonstra5(Leeuwarder Courant, 7 mei 1979). Namens de Minister van Defensie werd het woord gevoerd door de inspecteur-generaal van de Krijgsmacht, luitenant-generaal jhr. W.H. de Savornin Lohman. 

De Savornin Lohman zei onder meer: gevoelens van verslagenheid heersen ook bij de kameraden en vrienden van Siebe en wel heel in het bijzonder bij degene uit wiens wapen de dodelijke schoten vielen. Siebe Boonstra4Ook naar hem gaan onze gedachten uit (bron: Kameraden uit Libanon bij crematie korporaal S. Boonstra. Nieuwsblad van het Noorden, 10 mei 1979). 

Hij zei verder: ik kan geen woorden van troost vinden en ik wil geen heroïsche woorden spreken. Ik wil alleen oprecht vaststellen dat Siebe Boonstra de dood heeft gevonden bij de uitvoering van zijn taak, een taak die hij had bij het pogen vrede te helpen brengen in Libanon. Hij heeft de dood gevonden toen hij onbaatzuchtig zijn plicht deed voor een rechtvaardige zaak (bron: Leeuwarder Courant, 11 mei 1979). Later werd een steen ter ere van Boonstra onthuld op het ereveld te Loenen.  

Namens de ouders sprak legerpredikant ds. G. Wassing (bron: Crematie UNIFIL militair sombere plechtigheid, in De Telegraaf, 11 mei 1979).

Zie ook de artikelen over:


Bronvermelding


 

[ Terug
f t