Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

persverklaring


Klik ook op de links voor onderliggend materiaal. In Italics (schuin) staat steeds de tekst van het "persbericht"


Er is nog maar één minuut van de film bekend?

"In verschillende media zijn vragen gerezen over de relatie tussen de speelfilm De Oost - waarvan overigens op dit moment nog niet meer bekend is dan een trailer van 1 minuut - en het KITLV, en het onderzoeksprogramma van KITLV, NIMH en NIOD over de oorlog in Indonesië (1945-1949)."

De première van de film zou oorspronkelijk focus 2018 2020 deel 1 plaatsvinden op 10 september 2020. Door de Covid-19 pandemie is deze verschoven naar 2021. De film is dus klaar en het is dus onjuist dat er maar een trailer van één minuut bekend zou zijn bij het KITLV, NIOD en NIMH, de instituten verantwoordelijk voor het Indië-onderzoek

Een trailer is bovendien meestal een "teaser" om publiek naar een film te doen gaan. In dit geval zal (ter informatie voor iedereen die niet bij KITLV, NIOD of NIMH werkt) de rest van de film "De Oost" wel in dezelfde lijn zijn als de 'trailer". 

Waar staat het logo van het KITLV (en het NIOD en het NIMH)?

"Aanleiding voor deze vraag vormt het logo van het KITLV op onder meer het foldermateriaal van de film en de stichting East West Foundation. Dit is opgenomen naast veel meer logo’s van het Indisch Herinneringscentrum, het ministerie van OCW, diverse fondsen en andere instellingen die op enigerlei wijze bij de totstandkoming betrokken zijn geweest. Net zo min als het ministerie of de minister van OCW verantwoordelijk is voor de inhoud en vormgeving van de film, is het KITLV of een van de andere bij het onderzoeksprogramma betrokken instituten daarvoor verantwoordelijk."

East-West Foundation: Comité van Aanbeveling 

KITLV, NIOD en NIMH, dus de instituten verantwoordelijk voor het Indië-onderzoek, staan vermeld in het Comité van Aanbeveling van de East-West Foundation. Zij geven daarmee dus aan "in te stemmen met missie, doelstelling, projectaanpak en projecten van de Stichting".  

  • Prof. Dr. Gert Oostindie,  directeur van het KITLV;
  • Dr. E. Somers, medewerker NIOD (prof. dr. F. van Vree, directeur NIOD en leider Indië-onderzoek, heeft wijselijk Somers laten tekenen in plaats van zichzelf te compromitteren);
  • Prof. Dr. B. Schoenmakers, directeur NIMH

Op de lijst staat verder inderdaad Yvonne van Genugten, directrice van het Indisch Herinneringscentrum. Het Ministerie van OCW zal men hier echter tevergeefs zoeken. De "andere instellingen", waar het persbericht op zou kunnen doelen zijn: 

  • Drs. J. Sijmonsbergen, directeur Tropenmuseum;
  • Drs. .L.P. van den Akker, conservator/plv hoofd Museum Bronbeek.

East-West Foundation: focus

Op de pagina "Focus van de East-West Foundation"  wordt het project "De Oost" van de Foundation beschreven. Die betreft: "de onderbelichte en traumatische geschiedenis van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog middels diverse publicaties in diverse media bij een groot publiek bekend te maken en dit "vergeten" verleden tot leven te wekken. De projecten waaraan de stichting haar medewerking overweegt te verlenen zijn:

Volgens de Focus wordt op inhoudelijk vlak samengewerkt met het KITLV en het NIOD (daar waar het de deelnemers aan het Indië-onderzoek betreft). Het KITLV is dus wel degelijk, althans volgens de Focus, verantwoordelijk voor de inhoud van het lesmateriaal en de film "De Oost". Het NIOD overigens ook. 

Onder de Focus treffen we ook het Ministerie van OCW aan. Maar daar waar het Ministerie van OCW kennelijk ook inhoudelijk samenwerkt met de East-West Foundation ondersteunt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het "educatieve programma" van de East-West Foundation. 

Wereld van de Oost

De "Wereld van de Oost" is een "lesprogramma" voor scholieren, ontwikkeld aan de hand van de inhoud van de film "De Oost". Het is een project van de East-West Foundation. Dit project wordt gesteund (althans zichtbaar onderin) door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het KITLV. Aangezien het KITLV de Focus van de East-West Foundation getekend heeft werkt zij samen met de East-West Foundation aan het "lesmateriaal"

Inbreng KITLV (en volgens de Focus ook het NIOD)

"De inbreng van het KITLV heeft zich beperkt tot een mede-aanbeveling voor de Foundation in 2016, op grond van de daarin geformuleerde doelstelling, en, in een latere fase, het leveren van informatie in relatie tot de ontwikkeling van het educatieve materiaal. De doelstelling van de Foundation was ‘de impact van het Nederlandse koloniale verleden op de Ievens van betrokken personen en samenlevingen’ voor het voetlicht te brengen en daarmee ‘bij te dragen aan het vergroten van inzicht, wederzijds begrip, verbinding en betrokkenheid in de huidige maatschappij’. Deze doelstelling verhoudt zich uitstekend tot de missie van het KITLV."

Werkelijke verhouding KITLV (en NIOD) en de East-West Foundation

KITLV kan moeilijk ontkennen dat zij achter de doelstellingen van de East-West Foundation staat omdat zij immers in het Comité van Aanbeveling staat. En nee, de samenwerking heeft zich helaas niet beperkt tot "het leveren van informatie in relatie tot de ontwikkeling van het "educatieve" materiaal". 

Volgens de Focus werd ook op inhoudelijk vlak samengewerkt. KITLV "vergeet" gemakshalve dat zij onderdeel uitmaakt van een zogenaamd "onafhankelijk" Indië-onderzoek. Men kan niet twee heren dienen. 

Een wetenschappelijk instituut dat "diensten" verleent aan commerciële partijen? U vraagt, wij draaien? KITLV is een wetenschappelijk (?) onderzoeksinstituut van de KNAW en behoort zich als zodanig ook als onafhankelijk te gedragen. Het verbaast ons niets dat weinig mensen nog vertrouwen hebben in de uitkomst van het "onafhankelijke" Indië-onderzoek.

f t

Login