Afdrukken

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Limpach


Hoe hoort onafhankelijk onderzoek te gaan?

In de wetenschap wordt normaliter een vraagstelling geformuleerd. In de bètawetenschappen gaat men vervolgens diverse proeven doen om de vraagstelling te bevestigen of te ontkrachten. In de alfawetenschappen, met name geschiedenis, trachten wetenschappers vaak achter het antwoord te komen middels literatuur- en archiefonderzoek.

Objectiviteit is de basis van ieder onderzoek. Men kan wel een bepaalde uitkomst willen maar als bronnen of experimenten een ander verhaal vertellen dient men die te accepteren. Doet men dit niet en past men de uitkomst aan de gewenste conclusie aan dan is er geen sprake meer van wetenschap. Heeft de "wetenschapper" of "onderzoeksgroep" een bepaalde agenda dan bedrijft men politiek. Op dat moment is de wetenschap een pijnljke dood gestorven. 

In de wetenschap wordt eerst uitgebreid onderzoek gedaan alvorens allerlei boeken te publiceren of artikelen te schrijven. Er worden weliswaar deeluitkomsten publiek gemaakt maar die behoren steeds neutraal van toon te zijn. Het is bepaald not done om als wetenschapper uitgebreid op de televisie of radio de eigen politieke visie uit te dragen. Dan verandert de wetenschapper in een politicus of demagoog. 

Demagogie van het Indië-onderzoek

Het Indië-onderzoek is al op een uiterst discutabele manier tot stand gekomen. Het onderzoek zelf doet iedere integere wetenschapper huiveren. De onderzoeksinstituten (NIOD, KITLV en NIMH) die de regering tot het onderzoek dwongen, na een eerdere afwijzing, mochten het ook uitvoeren, met een vooropgezette conclusie ("De brandende kampongs...."). 

Vanaf het begin, eind 2016 (maar feitelijk al veel eerder), en met een subsidie van €4.1 miljoen, kwam een stroom van publicaties op gang die tot op heden steeds doorgaat. Al die artikelen hebben de conclusie van het "onderzoek" tot onderwerp. Een onderzoek waarvan, was het onafhankelijk geweest, nog geen uitkomst beschikbaar zou zijn. 

Het is vrijwel onmogelijk tegenwicht te bieden aan de demagogen, verbonden aan dit politieke experiment. De redenen hiervoor zijn dat:

Verstrengeling van belangen en palmares der "onderzoekers"

Een van de "onderzoeksinstituten" die deelnemen aan het onderzoek is het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Deze instelling maakt deel uit van het Ministerie van Defensie. Hetzelfde Ministerie van Defensie dat indertijd soldaten naar Nederlands-Indië stuurde. Hetzelfde Ministerie van Defensie dat een "wetenschapper" in dienst heeft die er op frauduleuze wijze voor zorgde dat er een Indië-onderzoek kwam.

Toenmalige directeur van het NIMH, drs. P. Kamphuis, ging zelfs zover dat hij het Ministerie van Defensie inzake een publicatie van een medewerker van het NIMH, waarvan de inhoud grote consequenties zou kunnen hebben voor het Ministerie van Defensie,  met opzet veel te laat inlichtte hierover

Een paar voorbeelden van "hoofdonderzoekers", of althans personen die het meest op de voorgrond treden, zijn:

Uitgangspunten Indië-onderzoek

De Nederlandse regering heeft uitgangspunten voor het Indië-onderzoek geformuleerd waaraan niet wordt voldaan. Enkele punten vindt u hieronder. 

Conclusie

Al met al kan men maar tot één conclusie komen. Dit "onderzoek", gefundeerd op frauduleuze gronden, met incapabele "wetenschappers" en een politieke agenda dient zo spoedig mogelijk gestopt te worden. Demagogie hoort niet thuis in de zuivere wetenschap. 

De conclusie van dit "onderzoek" was al vanaf 2012, toen de eerste aanvraag werd afgewezen, bekend. Om maar eens de "geniale onderzoeker" en mislukte journalist Limpach te citeren: "racisme zit in het DNA van het KNIL". De overige "conclusies" van dit "onafhankelijke" onderzoek zullen niet anders zijn. Achterliggende documentatie vindt u hier