Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Veteranenfotos 312

 


Onderstaand vindt u een reeks foto's met bijschriften van grenadier Tobi Kamphus. Deze foto's zijn medio 1949 gemaakt in het Kebumense, waar 2-12 R.V.A.  en 411 B.I. (zesde bataljon Grenadiers, 2de cie)  samen de patrouilles deden. 

Klik op de plaatjes voor een vergroting van de foto. 


 Veteranenfotos 312

 Militairen van 2-12 R.V.A.  en 411 B.I. passeren wegversperringen tijdens een van de vele patrouilles.  

 


 Veteranenfotos 313

Plotseling vallen er schoten uit een kampongrand en snel zoeken de militairen dekking en observeren de vijand. 

 

 


 Veteranenfotos 314

Langzaam bewegen troepjes militairen zich voorwaarts teneinde de scherpschutters te omsingelen. Voorzichtig, want waar ze precies zitten is niet bekend. 

 

 


 Veteranenfotos 315

Wachtposten worden uitgezet tussen de brokstukken van door de TNI vernielde woningen teineinde te voorkomen dat de vijand zich onverwachts verplaatst. 

 

 


 Veteranenfotos 316

Steeds langzamer bewegen de verkenningsgroepjes zich naar voren. De vijand heeft schijnbaar toch kans gezien zich te verplaatsen. Iedere boom en ieder struikje moet grondig nagezocht worden.  

 

 

 


 Veteranenfotos 317

 

Een ordonnans brengt de berichten van de voorste linies naar de commandant, die de actie leidt vanaf een plaats vlak achter het gevechtsterrein. 


 Veteranenfotos 318

Van een vuurpauze wordt gebruik gemaakt om te beraadslagen over de te nemen maatregelen teneinde een goed resultaat te bereiken. 

 


  Veteranenfotos 319

Teneinde een goed overzicht te krijgen van de situatie worden de kaarten geraadpleegd. 

 

 

 

 


 Veteranenfotos 320

Vooral snipers zijn erg gevaarlijk. Daarom wordt achter dekking iedere boom  nauwkeurig in de gaten gehouden. 

 

 


 

f t

Login