Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Drijfhout van Hooff


 Familie

Jacob Frans Drijfhout van Hooff (Amsterdam, 4 januari 1912, overleden te Wassenaar op 8 september 1993) was getrouwd met jonkvrouwe Anna Maria Jacoba Laman Trip (1917-2002) en een zwager van jonkheer Frans Theodoor Laman Trip (1919-2005) en Johan Herman Willem Scato Laman Trip (1911-1942), luitenant-ter-zee,  die tijdens Operatie Torch sneuvelde aan boord van Hr. Ms. Isaac Sweers. 

De echtgenote van Drijfhout van Hooff en haar broers waren kinderen van Scato Laman Trip, die weer een zoon was van Herman Laman Trip.


 Vroege loopbaan

Drijfhout van Hooff begon in 1929 aan zijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord en werd op 18 augustus 1932 benoemd tot luitenant-ter-zee derde klasse. Met ingang van 8 september werd hij geplaatst op Hr. Ms. Z II. Hij vertrok op 19 april 1933 per m.s. Johan van Oldenbarnevelt van Amsterdam naar Tandjong Priok, waar hij eerst geplaatst werd in de Marinekazerne OedjoMarinekazerne Oedjoengng (Soerabaija) en vervolgens tewerk gesteld op Hr. Ms. Java (hij kwam daar in de plaats van zijn toekomstige zwager Johan Herman Willem Scato Laman Trip, die overgeplaatst werd naar het station voor onderzeeboten).

Drijfhout van Hooff werd in december 1933 weer teruggeplaatst naar de Marinekazerne Oedjong (Hr. Ms. Serdang)  en op 18 augustus 1934 bevorderd tot luitenant-ter-zee tweede klasse. Niet lang hierna werd hij overgeplaatst naar de Onderzeedienst, waarna hij in juli 1936 vergunning kreeg om naar Nederland terug te keren. Dat deed hij met de Marnix van St. Aldegonde van de Maatschappij Nederland, die op 13 augustus 1936 van Tandjong Priok vertrok. Drijfhout van Hooff werd in juni 1937, tijdens het bezoek aan Rotterdam van de Cubaanse kruiser Cuba, toegevoegd aan de commandant van de Cuba.

Tweede Wereldoorlog

Drijfhout van Hooff werd  bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1940 nummer 1 begiftigd met het Bronzen Kruis. Dat was omdat hij uitstekende militaire diensten had verricht jegens het vaderland in tijden van oorlog, met name aan boord van de onderzeeboot O 23. Deze boot voer in de nacht van 13 op 14 mei 1940 door de door magnetische mijnen onveilig gemaakte Nieuwe WO23aterweg uit, waarbij Drijfhout van Hooff aan boord een koelbloedigheid en vastberadenheid betoonde, waaraan het mede te danken was dat het schip Engeland bereikte en niet in handen van de vijand viel.

Tijdens de toekenning van het Bronzen Kruis bevond Drijfhout van Hooff zich in Engeland. Hij zou nog meer gelauwerd worden. Bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1944 nummer 2 verkreeg hij voor de tweede maal, ditmaal voor zijn verrichtingen als commandant van Hr. Ms. O 14, het Bronzen Kruis en bij Koninklijk Besluit van 3 juli 1945 nummer 12 voor de derde maal, dit keer voor zijn werkzaamheden als commandant van Hr. Ms. onderzeeboot O 19 (op dit schip voer ook zijn zwager Frans Theodoor Laman Trip).  Inmiddels was hij op 16 augustus 1942 bevorderd tot luitenant-ter-zee eerste klasse.

Decoraties en vaartuigen

Drijfhout van Hooff voer tijdens de oorlog achtereenvolgens  op  Hr. Ms. O 9 (als eerste officier, van 12 mei 1940-30 juli 1941 en als commandant van 3 februari 1942-17 juli 1943), op Hr. Ms. K XKXIVIV (als commandant van 20 juli 1943-16 december 1944) en op Hr. Ms. O 19 (als commandant van 16 december 1944-8 juli 1945).

Drijfhout van Hooff werd in april 1946 onderscheiden met de Distinguished Service Order voor het uitvoeren van succesvolle patrouilletochten met de onderzeeboot Hr. Ms. O 19. De Britse ambassadeur te Den Haag decoreerde eind oktober 1946 negentien leden van de Koninklijke Marine voor bijzondere diensten aan de Geallieerde zaak in Europa en het Verre Oosten bewezen. Onder die negentien mannen bevond zich ook Drijfhout van Hooff, die de Honoraire Orde voor bijzondere diensten ontving.

Loopbaan na de Tweede Wereldoorlog

Drijfhout van Hooff voer in 1949 nog op Hr. Ms. Dolfijn (samen met zijn zwager Frans Theodoor Laman Trip) en werd op 1 augustus  1952 bevorderd tot kapitein-luitenant-ter-zee. Dat jaar werd hij op 1 september benoemd tot directeur van de wapenwinkel in Den Helder en op 1 augustus 1957 bevorderd tot kapitein-ter-zee. Op 11 april 1958 werd hij aangesteld als commandant van de Onderzeebootdienst der Koninklijke Marine te RDrijfhout van Hooff middenotterdam. In die functie was hij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een door kernenergie voortgestuwde onderzeeboot.

Drijfhout van Hooff zette in zijn functie als commandant in 1960 een streep onder de clandestiene nachtarbeid van Marinemannen in de Rotterdamse haven. Deze mensen verrichtten overdag hun werk aan boord en waren 's nachts werkzaam in burgerkleding, waardoor zij hoge verdiensten genoten maar overdag niet goed meer in staat waren hun diensten te doen. 1960 was ook het jaar waarin Drijfhout van Hooff, samen met de burgemeester van Rotterdam en de garnizoenscommandant van die stad, de president van Peru, diens echtgenote en Prinses Beatrix ontving.

Laatste jaren

Drijfhout van Hooff werd op 1 november 1964 bevorderd tot schout-bij-nacht en met ingang van 1 januari benoemd tot directeur-generaal van het loodswezen. Hij was toen al werkzaam als directeur van het loodswezen in het derde en vierde Drijfhouttttdistrict (Rotterdam). Bij Koninklijk Besluit van 30 april 1964 werd hij bij bevordering benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Drijfhout van Hooff verkreeg met ingang van 1 januari 1971 eervol ontslag uit de militaire dienst.  Hij besteedde de periode van 1971 tot en met 1973 aan een reis naar Indonesië; deze was bedoeld om te zien hoe ontwikkelingshulp het beste gegeven kon worden. Hij overleed in september 1993.

Drijfhout van Hooff was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, bezat drie maal het Bronzen Kruis,
had het Oorlogsherinneringskruis met vier gespen, het Ereteken voor Orde en Vrede, het Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe Dienst bij de Zeemacht met het cijfer XXXV, een Mentioned in Dispatches en de Distinguished Service Order. 


Bronvermelding

 • Drijfhout van Hooff op het Onderscheidingenforum
 • Biografie van Drijfhout van Hooff
 • 1932. Zee- en landmacht personalia. In: Algemeen Handelsblad, 6 september 1932
 • 1933. Marine mutaties. In: Soerabaijasch Handelsblad, 24 mei 1933
 • 1936. Departement der Marine. In: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 31 juli 1936
 • 1946. Nederlandse militairen onderscheiden. In: Leeuwarder Koerier, 24 april 1946
 • 1946. Onderscheidingen aan Marinepersoneel. In: Het Dagblad, 29 oktober 1946
 • 1958. Atoomduikboot voor Koninklijke Marine. In: Leeuwarder Courant, 6 september 1958
 • 1960. Streep onder bijverdienste. In: Leeuwarder Courant, 19 februari 1960
 • 1960. President bezocht Rotterdam. In: Gereformeerd Gezinsblad, 10 maart 1960
 • 1964. Commandowisseling bij het Loodswezen. In: Het Vrije Volk, 19 maart 1964
 • 1964. Officier Oranje-Nassau. In: De Telegraaf, 30 april 1964

 

[ Terug

 

f t

Login