Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

familiewapen


Familie

Jonkheer Herman Laman Trip (Groningen, 18 mei 1840, overleden op 20 februari 1928 te Oegstgeest) was de zoon van jonkheer mr. Willem Laman Trip (1809-1873) en Jacoba Catharina Munniks (1812-1892). Hij trouwde met Anna Maria Jacoba Vaillant en kreeg met haar vijf zonen, waaronder Scato Laman Trip (1880-1971).

Scato Laman Trip trouwde met Wilhelmina Anna van der Lek de Clercq (1885-1961). Zij kregen drie dochters en twee zonen. Die zonen waren Johan Herman Willem Scato Laman Trip (1911-1942) en Frans Theodoor Laman Trip (1919-2005). Frans Theodoor was getrouwd met de zuster van de echtgenote van Antonius Adrianus Ignatius van Paassen. Zijn zwager was schout bij nacht Jacob Frans Drijfhout van Hooff.

Loopbaan

Laman Trip volgde de Koninklijke Militaire Academie en werd bij Koninklijk Besluit van 1 juli 1860 bij het wapen der infanterie, eerste regiment, benoemd tot tweede luitenant. Op 27 augustus 1862 werd hij bevorderd tot eerste luitenant, overgeplaatst bij het eerste regiment en in juli 1866 bij de Generale Staf tewerk gesteld. Niet veel later, in november 1868, werd hij bij de dan net opgerichte stafschool te Breda geplaatst.

Met ingang van 1 november 1869 volgde Laman Trip voor de tweede maal de cursus aan deze stafschool, waarna hij in maart 1870 voor enige tijd gedetacheerd werd bij een der batterijen veldartillerie te Den Haag. In 1872 vond een nieuwe detachering, ditmaal bij de Topografische Inrichting, plaats en bij Koninklijk Besluit van 19 april 1873 nummer 7 werd Laman Trip bevorderd tot kapitein der derde klasse bij de generale staf.

Hogere rangen

Laman Trip werd toegevoegd aan de directeur der militaire verkenningen,  met ingang van 1 mei 1878 ontheven uit deze functie en benoemd tot adjudant-chef van de staf bij de vierde divisie. In juli 1879 werd hij bevorderd tot kapitein der eerst klasse. Tijdens de veldmanoeuvres, die van 1 tot en met 10 september 1880 in een gedeelte van Overijssel en Gelderland gehouden werden, was hij actief als adjudant-chef van de chef van de staf der verenigde troepen majoor F. baron van Aerssen Beijeren van Voshol.

Beiden, zowel Laman Trip als Van Aerssen Beijeren van Voshol, kregen bij Koninklijk Besluit in december 1881 toestemming tot het aannemen en dragen der versierselen van respectievelijk ridder en officier in de Orde van het Legioen van Eer. Laman Trip werd in januari 1886 in zijn rang overgeplaatst bij het achtste regiment en op 29 april 1887 bevorderd tot majoor, chef van de staf van de tweede divisie infanterie, in garnizoen te Arnhem.

Latere loopbaan

Laman Trip werd op 5 juli 1890 bevorderd tot luitenant-kolonel bij de grote staf en met ingang van 1 november 1891 overgeplaatst bij het tweede infanterie regiment. Hij kreeg dat jaar ook toestemming tot het aannemen en dragen der versierselen van commandeur tweede klasse der Frederiksorde. Bij Koninklijk Besluit van 5 april 1892 werd hij in zijn rang overgeplaatst bij het regiment Grenadiers en Jagers en op 19 oktober 1893 aldaar bevorderd tot kolonel, commandant van het regiment.

Laman Trip kreeg bij Koninklijk Besluit van september 1894 toestemming tot het aannemen en dragen der versierselen van officier van het Legioen van Eer en ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin in 1895 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij werd in november 1897 bevorderd tot generaal-majoor en belast met het bevel over de eerste divisie te Den Haag.

Laatste jaren

Laman Trip was inmiddels benoemd tot adjudant in buitengewone dienst van Hr. Ms. de Koningin en werLaman tripd in november 1898 aangewezen tot plaatsvervangend gouverneur der residentie.

Bij Koninklijk Besluit van oktober 1900 werd hij benoemd tot lid van het Hoog Militair Gerechtshof en in 1901 kreeg hij toestemming tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder der eerste klasse in de Orde van Sint Stanislaus. Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar te Oegstgeest.


Bronvermelding

  • 1960. Besluiten en benoemingen. In: Opregte Haarlemse Courant, 16 juli 1860
  • 1866. Besluiten en benoemingen. In: Middelburgsche Courant, 17 juli 1866
  • 1868. Berichten uit de provincie. In: Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, 13 november 1868
  • 1873. Bevorderingen. In: Algemeen Handelsblad, 23 april 1873
  • 1878. Leger. In: Algemeen Handelsblad, 23 april 1878
  • 1880. Laatste Nieuwstijdingen. In: Rotterdams Nieuwsblad, 6 augustus 1880
  • 1897. Leger en Marine. In: Leeuwarder Courant, 18 november 1897

 

[ Terug ]

 

f t

Login