Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief
 

Militaire Academie


Familie

Jonkheer Scato Laman Trip (Arnhem, 1 juni 1880, overleden te Breda op 20 juni 1971), zoon van jonkheer Herman Laman Trip (1840-1928) en Anna Maria Jacoba Vaillant (1848-1928), trouwde met Wilhelmina Anna van der Lek de Clercq (1885-1961). Zij kregen drie dochters en twee zonen.

Die zonen waren Johan Herman Willem Scato Laman Trip (1911-1942) en Frans Theodoor Laman Trip (1919-2005). Frans Theodoor was getrouwd met de zuster van de echtgenote van Antonius Adrianus Ignatius van Paassen. Zijn zwager was Jacob Frans Drijfhout van Hooff, schout bij nacht.

Jonge jaren

Laman Trip meldde zich in augustus 1901 aan bij het Instructiebataljon, bij de hoofdcursus, te Kampen voor de opleiding ten behoeve van de infanterie hier te lande en slaagde in augustus 1903 voor het officiersexamen. Hij werd in september van dat jaar bij het tweede regiment infanterie in garnizoen in Den Bosch benoemd en in september 1907 bij Koninklijk Besluit bevorderd tot eerste luitenant.

Laman Trip werd met ingang van 15 oktober 1907 als hulpinstructeur gedetacheerd bij de Normaalschietschool te Den Haag en in april 1908 tewerk gesteld aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.  Van 17 juli tot en met 15 augustus 1911 werd hij vanaf de Militaire Academie gedetacheerd bij de Normaalschietschool en eerder dat jaar was hij, samen met eerste luitenant R.F.C. baron Bentinck, verantwoordelijk voor het onderzoek naar de bedrevenheid in lichaamsoefeningen, onderdeel van het toelatingsexamen voor de Academie.

Latere militaire loopbaan

Laman Trip werd geplaatst bij de staf der infanterie en was in die positie in 1913 medeverantwoordelijk voor examinering der kennis van de aspirant officieren aan de Academie van reglementen en voorschriften, dienstcorrespondentie, militaire wetten en militaire administratie. Hij werd bevorderd tot kapitein en geplaatst bij het zesde regiment infanterie te Teteringen. In deze rang en functie werd hij in februari 1926 benoemd tot voorzitter van de 37ste legerkeuringsraad, westelijk deel van Noord-Brabant tussen Zevenbergen en Oosterhout.

Tijdens de zomeroefeningen van de Kaderlandstorm in 1928 was Laman Trip, dan ingedeeld bij de Landstorm, actief als compagniescommandant bij de compagnie te Breda. Met ingang van 3 oktober 1928 werd hij bij het zesde regiment bevorderd tot majoor en met ingang van 1 januari 1933 op zijn verzoek eervol ontslagen uit de militaire dienst.  

Burgerlijke functies

Direct hierop werd Laman Trip benoemd tot reserve-majoor bij het zesde regiment. Aldaar werd hij bevorderd tot reserve-luitenant-kolonel en bij Koninklijk Besluit verkreeg hij in die rang in oktober 1935, bij de staf der zevende infanteriebrigade, eervol ontslag verleend.

Hij kreeg in september 1936 een nieuwe functie, namelijk bij Koninklijk Besluit die van lid van het college van regenten over de gevangenissen in Breda. Laman Trip overleed in 1971 in de leeftijd van 91 jaar.


Bronvermelding

 • 1902. Hoofdcursus. In: Algemeen Handelsblad, 2 juli 1902
 • 1903. Zee en Landmacht. In: Algemeen Handelsblad, 21 augustus 1903
 • 1907. Bevorderingen. In: De Tijd, 6 september 1907
 • 1907. Marine en Leger. In: Het Nieuws van de Dag: kleine courant, 10 september 1907
 • 1908. Leger en vloot. In: De Telegraaf, 22 april 1908
 • 1911. Zee en Landmacht. In: Algemeen Handelsblad, 12 mei 1911
 • 1911. Zee en Landmacht. In: Algemeen Handelsblad, 2 juli 1911
 • 1926. Legerkeuringsraden. In: Nieuwe Tilburgse Courant, 20 februari 1926
 • 1928. Land en Zeemacht. In: De Tijd, 2 juni 1928
 • 1932. Landmacht. In: Het Vaderland, 30 december 1932
 • 1935. Wijzigingen landmacht. In: Het Vaderland, 14 oktober 1935
 • 1936. Regent gevangenis Breda. In: Nieuwe Tilburgse Courant, 11 september 1936 

[ Terug ]

 

f t

Login