Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

Frans Theodoor Laman Trip


Familie

Jonkheer Frans Theodoor Laman Trip (Princenhage, 8 februari 1919, overleden te Zierikzee op 26 april 2005) was de zoon van Scato Laman Trip (1880-1971, zoon van Herman Laman Trip) en Wilhelmina Anna van der Lek de Clercq (1885-1961) en de broer van jonkheer Johan Herman Willem Scato Laman Trip (1911-1942).

Laman Trip was getrouwd met de zuster van de echtgenote van Antonius Adrianus Ignatius van Paassen, een Nieuw-Guinea veteraan. De zwager van Laman Trip was Jacob Frans Drijfhout van Hooff (Amsterdam, 4 januari 1912-Wassenaar, 8 september 1993), schout bij nacht.

Vroege loopbaan

Laman Trip volgde het gymnasium in Breda en behaalde zijn examen Gymnasium B in juni 1938. In deze tijd was hij als dienstplichtig korporaal gedurende korte tijd ingedeeld bij de Bereden Artillerie.  Het jaar daarop kwam hij in aanmerking voor plaatsing op de driejarige opleiding aan het Koninklijke Instituut voor de Marine in Willemsoord.

Op 14 mei 1940 kregen hij en een aantal andere adelborsten van de Marine de taak om met het motorschip Phrontis Duitse krijgsgevangenen naar Engeland over te brengen. Aldaar, in Cornwall, ging Laman Trip verder met zijn opleiding, en werd hij achtereenvolgens op Hr. Ms. Heemskerck en de Columbia geplaatst.  

Tweede Wereldoorlog

Laman Trip werd met ingang van 1 april 1942 benoemd tot luitenant-ter-zee derde klasse en geplaatst op Hr. Ms. O19Sumatra. Hierna werd hij bij de Onderzeebootdienst ingedeeld en diende hij op de onderzeeboot O15 en van april 1944 tot en met juni 1945 op de O19. Zijn bevordering tot luitenant-ter-zee tweede klasse vond op 1 april 1944 plaats.

Voor zijn verrichtingen op Hr. Ms. O 19, een onderzeebootjager die ook gebruikt kon worden voor het leggen van mijnen, werd hij bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1946 nummer 46 onderscheiden met het Bronzen Kruis. De O 19 liep ernstige schade op door de Japanse dieptebommen in de Javazee. Het gelukte Laman Trip om de stroomvoorziening weer op gang te krijgen, waardoor de pompen weer gingen werken.

Dat was hard nodig want de O 19 had inmiddels zoveel water gemaakt dat het niet mogelijk was de tanks op te blazen en delen van het hogedruk luchtsysteem waren uitgevallen. Aldus redde Laman Trip de bemanning van een wisse dood. Tijdens de oorlog werkte Laman Trip verder nog veel samen met Piet de Jong, de latere Minister-President, die toen op Hr. Ms. O 24 het commando voerde, en was hij reeds langer bevriend met luitenant-ter-zee Lodewijk van Hamel, postuum RMWO, die in 1941 op de Bussumse heide door de Duitsers geëxecuteerd zou worden.

Latere loopbaan

Laman Trip bleef ook na de oorlog bij de Onderzeebootdienst ingedeeld en voerde in de jaren na de oorlog, in 1949,  onder meeDolfijnr het bevel over Hr. Ms. Dolfijn, een Nederlandse onderzeeboot van de T-klasse. Op 1 september 1952 werd hij bevorderd tot luitenant-ter-zee der eerste klasse en op 1 januari 1955 in deze rang benoemd bij de Koninklijke Marine Reserve (KMR).

Met ingang van 1 oktober 1973 werd Laman Trip aangesteld tot inspecteur  van de Rijksvaartuigendienst. Hij bezat het Bronzen Kruis, het Oorlogsherinneringskruis met drie gespen, de Johanniter Orde  in Nederland,  het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier met het cijfer XXX en de Engelse Mentioned in Despatches.

Nog in 1993 vulde hij in Helsinki de bemanning van de Roompot, een 40 voet standfast, aan, die een tocht door de Finse Golf maakte. Als hij zijn zwager, Antonius Adrianus Ignatius van Paassen, die in Bussum woonachtig is, bezocht ging Laman Trip altijd even langs bij het monument dat aldaar ter ere van Van Hamel was opgericht.


Bronvermelding

  • Laman Trip op het Onderscheidingenforum
  • 1938. Eindexamen Gymnasia. In: Algemeen Handelsblad, 16 juni 1938
  • 1938. Plaatsing adelborsten. In: De Tijd, 19 augustus 1939
  • 2005. Ph. S. Niermeyer. Afscheid van een vriend. Frans Laman Trip overleden op 26 april 2005. In: Onderzeeboot Reünistenvereniging. Jaargang 28 nummer 92. Bladzijde 3

[ Terug

 

f t

Login