Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Jeekel CA


 Familie

Christiaan Antoon Jeekel (Breda, 11 februari 1909-Zuid-Chinese Zee aan bOverlijden Jeekeloord van Hr. Ms. O XVI, 15 december 1941) was het vierde kind van Christiaan Antoon Jeekel (1866-1927), luitenant-kolonel der infanterie, later tijdelijk inspecteur der directe belastingen, en Ottoline Johanna Vreede, en de kleinzoon van Christiaan Antoon Jeekel (1829-1885) en Hermine Caroline Mijnssen. Hij was de achterkleinzoon van Christiaan Antoon Jeekel (1807-1856).

Jeekel trouwde op 30 december 1937 met Frederike Nicolina Jeanne Singels. Het echtpaar kreeg twee kinderen, Christiaan Antoon (1939-) en Johannes (1941-). 

De zuster van Jeekel, Cato Ottoline (1896-1921) trouwde met Michaël Rudolph Hendrik Calmeyer (1895-), zoon van Johan Hendrik Calmeyer (1854-1924). Diens kleinzoon, Willem Simco Michael Calmeijer Meijburg, is de tegenwoordige chef-staf van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, generaal Bart Hoitink.

Vroege loopbaan

Jeekel volgde het Gemeente Gymnasium te Haarlem en slaagde in juli 1927 voor zijn eJacob van Heemskerck pantserschipindexamen HBS-B. Hij studeerde hierop aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord (eerste afdeling) en werd met ingang van 1 september 1930 benoemd tot luitenant-ter-zee derde klasse.

Met ingang van 6 september 1930 werd hij geplaatst aan boord van Hr. Ms. pantserschip Jacob van Heemskerck. Dit schip vertrok op genoemde datum van Den Helder voor het maken van haar tweede winteroefening op de Middellandse Zee.  Tijdens deze tocht zou ze onder meer Oran, Port Mahon en Carthagena aandoen, om de 23ste december terug te keren naar Den Helder.

Loopbaan jaren dertig

Jeekel werd met ingang van 1 april 1931 overgeplaatst bij de Onderzeedienstkazerne te Willemsoord en met ingang van 2 februari 1932 aan boord van Hr. Ms. mijPrins van Oranjenenlegger Prins van Oranje geplaatst. Deze voor Oost-Indië door de N.V. Internationale Scheepsbouwmaatschappij De Maas te Slikkerveer gebouwde bodem was per die datum te Rotterdam in dienst gesteld.  

Jeekel voer met de Prins van Oranje, commandant  luitenant-ter-zee eerste klasse K.W.F.M. Doorman, via het Suez-kanaal, naar de Oost. Op 4 november 1932 werd hij aldaar, intussen met ingang van 28 augustus 1932 bevorderddd 011122660 mpeg21 p003 imaged tot luitenant-ter-zee tweede klasse,  overgeplaatst naar het station voor onderzeeboten (S.O.Z.).  

Pas aan het begin van het jaar 1935 kreeg Jeekel, samen met luitenant-ter-zee G.N.H. baron van Till, vergunning om naar Nederland terug te keren. Dat deed hij per m.s. Baloeran, dat op 6 mei van Batavia naar Rotterdam vertrok.

Tweede Wereldoorlog

Jeekel werd enige jaren later als oudste officier geplaatst op Hr. Ms. O XX, waarmee hij in de Indische wateren voer. Aan boord van dit schip overleed begin januari 1940 een Europese sergeant-monteur van de Koninklijke Marine, L.H. MwwwopacU3R48R2Fouw,  aan een hartaanval. De rouwdienst vond plaatst te Soerabaja, waarbij de rouwstoet onder commando van Jeekel stond.

Tijden de plechtigheid voerde hij namens de Marinecommandant te Soerabaja het woord, sprak een afscheidswoord en dankte voor de getoonde belangstelling. Jeekel werd nu overgeplaatst aan boord van Hr. Ms. O XVI, waarmee hij uiteindelijk, op  15 december 1941, ten onder zou gaan.

Hr. Ms. O XVI

Hr. Ms. OXVI werd aan het einde van het jaar 1941, samen met Hr. Ms. K XVII en Hr. Ms. K XVIII, ingedeeld bij de eerste divisie van een onderzeebootflottielje, dat in totaal uit 15 boten bestond. Op 1 december 1941 werden de eerste en tweede divisie van het flottielje ondeO 16 in zeer Brits commando gesteld. De O XVI en K XVII kregen als taak patrouilles uit te voeren langs de oost-kust van Malakka in de Zuid-Chinese zee.

Aldus vond op 6 december 1941 de eerste tocht langs deze kust plaats. Omdat de Nederlandse regering de oorlog aan Japan verklaard had veranderde de opdracht van het eskader en kreeg men bevel de te verwachten invasie van Japan op Malakka en in Thailand (vanaf 8 december) te verhinderen. Op 10 december gelukte het de bemanning van Hr. Ms. O XVI het troepentransportschip Ayatosan Maru en/of de Sakura Maru zwaar te beschadigen.

Twee dagen later viel Hr. Ms. O XVI eeKopie203420van20den20helder 2 2005n aantal Japanse schepen in de baai van Pattani, oostkust van Thailand, met zes torpedo's aan. Hierdoor zonken de schepen Tosan Maru, Asosan Maru en Kinka Maru gedeeltelijk (omdat de baai niet diep genoeg was). Op 13 december trachtte de bemanning van Hr. Ms. OXVI  terug te keren naar Singapore maar hun schip liep op 15 december 1941 rond 2.30 uur 's nachts op een mijn nabij het eiland Tioman.

De dood van Jeekel

Na de explosie verdween Hr. Ms. XVI binnen een paar minuten naar de diepte van de zee. Jeekel overleefde de inslag van de mijn en trachtte samen met machinist korporaal Bos en de matrozen Van Tol en Kruijdenhof en bootsknecht De Wolf zwemmend de wal te bereiken.

De een na de ander moest die wanhopige tocht echter opgeven. Slechts bootsknecht De Wolf overleefde en kon later verslag uitbrengen van het droeve einde van Hr. Ms. OXVI.

Nawoord: een bijzonder bericht

Jarman Jeekel

Bovenstaand krantenbericht geeft de vermissing van luitenant-ter-zee eerste klasse Louis Jan Jarman en de dood van luitenant-ter-zee tweede klasse Christiaan Antoon Jeekel weer. Achter een dergelijk krantenbericht gaat nog veel meer leed binnen families schuil.  Jarmans halfbroer, ingenieur Robbert Theophile Hees, werd op 14 september 1942 op CelebOverlijden echtgenotees door de Japanners onthoofd.

Veel families kwamen de klap van het sneuvelen van een belangrijk familielid nauwelijks of nooit meer te boven. Soms is de invloed, al is het nog zo lang geleden, nog steeds voelbaar, als is het geval bij de nazaten van tweede luitenant Paul Auguste Alting van Geusau, die in 1894 viel tijdens de Lombok-expeditie.

Reden te meer om diep respect te hebben voor hen die hun leven wagen en waagden voor het Vaderland.


 Zie ook

Bronvermelding

 • 1927. Eindexamens. In: Nieuwe Rotterdamse Courant, 19 juli 1927. Zeemacht. In: Algemeen Handelsblad, 3 september 1930.
 • 1930. Land- en Zeemacht. In: De Tijd, 5 september 1930
 • 1930. Hr. Ms. Heemskerck. In: Het Vaderland, 27 december 1930
 • 1931. Land- en Zeemacht. In: De Tijd, 27 maart 1931
 • 1932. Zee- en Landmacht. In: Algemeen Handelsblad, 22 januari 1932
 • 1932. Etat major van Hr. Ms. Prins van Oranje. In: Het Vaderland, 1 februari 1932
 • 1932. Land- en Zeemacht. In: De Tijd, 30 augustus 1932
 • 1932. Marinemutaties. In: De Indische Courant, 4 november 1932
 • 1935. Zee- en Landmacht. In: Het Vaderland, 4 mei 1935
 • 1935. Passagierslijst. In: Algemeen Handelsblad, 3 mei 1935
 • 1940. Ter aarde bestelling met militaire eer. In: De Indische Courant, 9 januari 1940

 

[ Terug

 

f t

Login