Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Wassell1


James Hilton. De Geschiedenis van Dr. Wassell. Uitgave Transatlantic. 1944. 127 bladzijden. Uit het Engels vertaald naar het in 1943 door Little, Brown & Comp. uitgegeven boek The story of Dr. Wassell.


Korte inhoud

Levensloop van Wassell

De geschiedenis van Dr. Wassell vertelt het verhaal van de wetenswaardigheden van Corydon Wassell, geboren 4 juli 1884 in Little Rock. Wassell Wassell2studeerde medicijnen en begon een praktijk in Tillar, Arkansas. In 1913 nam hij kennis van de noden in China en vertrok hij met zijn echtgenote daarheen, waar hij zich te Wuchang als arts en zendeling vestigde. Hij bleef hier gedurende 12 jaar wonen.

In deze tijd publiceerde hij onder meer over encefalitis en over de mogelijke overbrenger van de amoebe-dysenterie. Tijdens perioden van oorlog diende Wassell aan het front en in deze tijd werd hij benoemd tot reserve-officier van de Amerikaanse Marine.  Hij keerde in 1927 terug naar Amerika en bevond zich te Key West toen in 1940 de oorlog uitbrak.

Verzorgen van de gewonden van de Marblehead

In september 1941 kreeg Wassell bevel naar Cavite te vertrekken en scheep te gaan naar San Francisco Marblehead wordt getroffenmaar in plaats daarvan kreeg het schip waarop hij voer een andere bestemming en zette koers naar Java.

Op 4 februari waren de kruisers Houston en Marblehead actief aan de kust aldaar maar zij liepen zware averij op tijdens beschietingen door de Japanners. Wassell werd nu belast met de zorg voor de gewonden van de Marblehead, die eerder vanaf Tjilatjap naar een hospitaal in het binnenland waren getransporteerd.

In het boek wordt de kennismaking, van weerszijden met enige argwaan in het begin, beschreven en het toenemende vertrouwen en zelfs de liefde tussen de soldaten en de arts. De manschappen worden met veel gevoel neergezet en we maken aldus kennis met de ruwe bolster McGuffrey, de scheepskok, en de leergierige matroos tweede klasse Francini. We leven mee met de ernstig gewonde Bailey in zijn laatste uren en luisteren naar de saluutschoten op het stille kerkhofje waar hij begraven wordt.Prass Gerrit Nicolaas

We maken ook kennis met tal van Nederlanders. Zoals Dr. Voorhuys, een "groot zwaar man met staalblauwe ogen, een goed chirurg en de juiste man om een ziekenhuis te leiden". We leven mee tijdens de moeilijke tocht van Wassell en zijn gewonde beschermelingen naar Tjilatjap en varen mee met Wassell op zijn tocht naar de Janssens, waar deze de Nederlandse kapitein G.N. Prass gebiedt hem en zijn gewonde soldaten mee te nemen.

We beleven een zware beschieting van de Janssens en leren met name Prass maar ook het leven op een K.P.M. schip in oorlogstijd steeds beter kennen en de waarden die indertijd golden waarderen. De Janssens bereikte uiteindelijk onder moeilijke omstandigheden Fremantle en daarmee had Wassell zijn moeilijke taak volbracht, namelijk de gewonden van de Marblehead in veiligheid te brengen.

Recensie

Nederland is geen land waar mensen die hun leven overhebben voor het vaderland als held worden gezien. Daar "zijn wij te nuchter voor" wordt er dan gezegd (maar wij dénken bij onszelf: "hij moetJanssens3 niet denken dat hij meer is dan ik"). Het geen verklaart waarom Dr. Wassell in zijn vaderland nog steeds geëerd en vereerd wordt terwijl kapitein Prass in Nederland in de vergetelheid is geraakt.

De schrijver van De geschiedenis van Dr. Wassell bekommerde zich niet om dergelijke echt Nederlandse consideraties en schildert de handelingen van zowel Wassell als Prass in levensechte, soms zeer felle kleuren. De personen komen, in andere woorden, tot leven en we mogen er trots op zijn dat een groot deel van de heldhaftige hoofdpersonen de Nederlandse nationaliteit bezat.

Lezing van dit boekje is zodoende zeer sterk aan te bevelen aan een ieder die genegenheid voelt voor de heldendaden (wij schrijven dit zonder enige schroom) van zowel Nederlandse als Amerikaanse officieren en aan hen die meer willen weten over de zeer moeilijke periode voorafgaande aan de bezetting van Nederlands-Indië door Japan.  Het werk is tweedehands te koop voor minder dan 10 Euro, dus de prijs kan geen belemmering zijn.


Indien u meer wilt weten over de werkzaamheden van de K.P.M. in oorlogstijd dan bevelen wij de volgende werken aan:


De geschiedenis van Dr. Wassell is in 1944 verfilmd met in de hoofdrollen onder meer Gary Cooper. Een bijrol werd gespeeld door de Nederlandse acteur Louis Borel, kleinzoon van generaal George Frederik Willem Borel.

 


 [ Terug ]

f t

Login