Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Helmkampf EFM


Zie ook het fotoalbum van Sint Petrus Banden en de Algemene Begraafplaats op de Kerkhoflaan in Den Haag.


Inleiding

Erwin Friedrich Maximilian Helmkampf (Keula, vorstendom Schwarzburg-Sondershausen, 11 januari 1826, overledE.F.M Helmkampf RMWOen te Den Haag op 16 mei 1899) was een dirigerend officier van gezondheid tweede klasse bij de Militair Geneeskundige Dienst in Nederlands-Indië en ridder in de Militaire Willemsorde. Hij verkreeg bij Koninklijk Besluit in 1862 het Nederlanderschap.

Helmkampf overleed in 1899 in de leeftijd van 73 jaar en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag.

Expeditie naar Nias

Helmkampf werd op 25 oktober 1849 benoemd tot officier van gezondheid derde klasse bij de Militaire Geneeskundige Dienst  in Oost-Indië. In 1854 werd hij bevorderd tot officier van gezondheid der tweede klasse en nam in die rang in mei en juni 1863 deel aan de tweede expeditie Radja uit  Niasnaar Nias. Bij de expeditionaire macht waren de eerste, tweede en derde compagnie van het zeventiende en de vijfde compagnie van het vijftiende bataljon ingedeeld.

Deze infanterie stond onder bevel van majoor Fritzen, commandant van het zeventiende bataljon. Verder behoorden tot de staf der expeditie chef van de staf W.J.J. Docters van Leeuwen, eerste luitenant adjudant Diepenheim, Helmkampf (geneeskundige dienst), Van de Heuvel Reynders (administratie) en Kropveld (tweede luitenant kwartiermeester). 

De manschappen werden met Zr. Ms. stoomschip Reinier Claeszen, het gouvernementsstoomschip Hertog Bernhard en het Nederlandse fregatschip  Adriana Petronella naar Nias getransporteerd.  Helmkampf verkreeg bij Koninklijk Besluit van 29 december 1869 nummer 7 de Militaire Willemsorde voor zijn verrichtingen tijdens deze expeditie. In eerste instantie, namelijk bij Koninklijk Besluit van 18 november 1865 nummer 75,  was bepaald dat hij "slechts" eervol zou worden vermeld.

Latere loopbaan

Na afloop van de expeditie naar Nias werd Helmkampf geplaatst in het Groot Militair Hospitaal te Semarang, waar hij in juli 1864 werd bevorderd tot officier van gezondheid der eerste klasse.Vendutie Bij Koninklijk Besluit van 14 november 1868 verkreeg hij toestemming tot het aannemen en dragen van het hem door de Prins van Schwarzburg Sonderhausen geschonken Erekruis der derde klasse van diens Huisorde. 

Helmkampf werd op 24 mei 1871 bevorderd tot hoofdofficier, dirigerend officier van gezondheid tweede klasse bij Huwelijkhet garnizoen van Weltevreden en in juni 1871 overgeplaatst bij de Geneeskundige Dienst van Celebes en Onderhorigheden. Hij vroeg en verkreeg in juni 1873 eervol ontslag uit de militaire dienst met behoud van recht van pensioen en vertrok op 14 augustus van dat jaar per stoomschip Neva naar Singapore en van daar naar Europa.

Te Gotha (Thüringen) trouwde hij op 15 juli 1874 met de weduwe van F. Overbeck, Elize van Meerten, en vestigde zich te Den Haag. Helmkampf bezat een fraaie wapenverzameling, die hij in 1882 beschikbaar stelde aan de Geografische Tentoonstelling in Parijs. Hij toonde veel interesse in de Indische natuurwetenschap en werd in april 1886 als lid aangenomen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië. Nog in april 1890 werd hij benoemd tot lid van het bestuur van de Cultuurmaatschappij Tjepper. 


 [ Terug

 

 

f t

Login