Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Generaal de Block


 Inleiding

Henri Christiaan Antonie (Anton) de Block (Eindhoven, 5 februari 1864, overleden te Den Haag op 15 november 1928) was een Nederlandse luitenant-generaal titulair der infanterie.

Hij ligt begraven op het Katholieke Kerkhof Sint Petrus Banden in Den Haag. Zijn zonen, onder meer,  waren Leo de Block (1904-1988), Minister van Economische Zaken, en Anton Leo de Block (1901-1986), buitengewoon hoogleraar en griffier van de Tweede Kamer.

Vroege loopbaan

De Block werd op 11 augustus 1879 toegelaten als cadet aan de  Koninklijke Militaire Academie en op 10 juli 180145064-A A M -de-Block-3-generaties-in-190283 benoemd tot tweede luitenant. In deze rang werd hij bij het vierde bataljon, tweede regiment, infanterie ingedeeld en in 1886 voor de duur van zes maanden gedetacheerd bij het  tweede regiment Huzaren te Venlo. Met ingang van 3 oktober 1887 was De Block gedetacheerd bij de tweede afdeling van de Hogere Krijgsschool

Op 3 mei 1888 werd hij bevorderd tot eerste luitenant. Na afloop van zijn detachering bij de Krijgsschool werd hij gedetacheerd bij het tweede regiment veldartillerie te Den Haag en met ingang van 1 oktober 1892 gedetacheerd bij de generale staf aldaar. Later dat jaar werd hij tijdelijk onder de bevelen gesteld van de chef van de staf van het bureau der eerste divisie infanterie te Den Haag.

Wereldreis en andere verrichtingen

Met ingang van 1 augustus 1893 werd De Block in zijn rang overgeplaatst bij het regiment grenadiers en jagers. Tijdens de veldoefeningen van de derde divisie infanterie, die van 13 tot en met 19 september 1894 te Noord luitenant generaal anton de blockBrabant gehouden werden, was hij actief in de functie van adjudant van de commandant der eerste brigade. Met ingang van 1 maart 1896 werd hij op het kantoor van de commandant van de eerste divisie infanterie te werk gesteld.

De Block vroeg in november 1896 een verlof van een jaar om samen met de eerste luitenants jonkheer E.A.L. Gevers Deynoot en G. van Olden een reis om de wereld te maken, waar de drie in februari 1897 aan begonnen. Van deze tijd reisden de drie gedurende zes maanden door Nederlands-Indië en pas  in december 1997 keerden zij van hun reis terug. Waarschijnlijk mede door deze reis werd De Block in februari 1899 benoemd tot lid van het Huwelijk de BlockKoninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië. 

Hij werd op 4 maart 1901 bevorderd tot kapitein. Hij was toen ingedeeld bij het eerste bataljon, vijfde regiment infanterie.  In deze rang en positie woonde hij op verzoek van de regering de najaarsoefeningen van het Engelse leger bij. Met ingang van oktober 1903 werd hij (dan Grenadiers en Jagers) tewerk gesteld op het kantoor van de generaal-majoor, commandant van de eerste divisie infanterie.

Hogere rangen

De Block werd in juli 1907 benoemd tot  lid van het bestuur der commissie, benoemd door het bestuur van de Algemene Bond van Katholieke Kiesverenigingen, om rapport uit te brengen over het Defensievraagstuk. Het officiële rapportRapport omtrent het verkiezingsvraagstuk van de commissie verscheen het jaar daarop bij de firma C.L. van Langenhuysen te Amsterdam. In 1908 stelde De Block zich kandidaat voor de de Tweede Kamer in het district Roden voor de Rooms Katholieke Kiesvereniging en werd met 45 stemmen gekozen.

De Block werd op 25 oktober 1909 bij het achtste regiment infanterie, in garnizoen te Arnhem, bevorderd tot majoor; diezelfde maand werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Ter gelegenheid van het feest ter gelegenheid van de honderdjarige onafhankelijkheid werd in 1911 door de Historische Commissie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een gedenkboek uitgegeven. De Block was binnen dit project lid van de Provinciale Commisie van Gelderland.

Eerste Wereldoorlog

De Block werd in 1912 bevorderd tot luitenant-kolonel, commandant van het negende regiment infanterie, te Leeuwarden in garnizoen. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 trok hij in de namiddag van de tweede augustus met zijn regiment ter sterkte van 3.000 man naar de grenzen, na eerst eenLuitenant generaal H.C.A de Block paar dagen in een afwachtingsopstelling in Gelderland verblijf te hebben gehouden. Hij bleef tot 16 maart 1916 het bevel over het Friese regiment voeren.

De Block werd per die datum bevorderd tot kolonel en benoemd tot commandant van de derde infanteriebrigade. Op 1 mei 1917 werd hij benoemd tot commandant van de vierde infanteriebrigade en met ingang van 1 mei 1919 bevorderd tot generaal-majoor, commandant der eerste divisie te Den Haag.  In 1920 werd hij in sommige kranten genoemd als kandidaat voor de positie van Minister van Defensie en op 1 november 1921 werd hij benoemd tot waarnemend commandant van het veldleger.

Hij verkreeg op 1 februari 1922 eervol ontslag uit de militaire dienst en werd op 16 mei van dat jaar benoemd tot inspecteur van de vrijwillige burgerwachten. Kort daarvoor kreeg hij de titulaire rang van luitenant-generaal toegekend.

Overlijden en begrafenis

De Block overleed na een kort ziekbed op 15 november 1928 en werd begraven op de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag, nadat de plechtige Requiemmis in de kerk van de Heilige Jacobus in de Parkstraat was opgedragen.

Decoraties

De Block was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde van Oranje-Nassau en gerechtigd tot het dragen van het Ereteken voor langdurige Nederlandse dienst als officier met het cijfer 35. In mei 1928 kreeg hij van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten het Kruis van Verdienste toegekend.


Bibliografie

Zie ook

Bronvermelding

 • 1886. Zee en Landmacht. In: Algemeen Handelsblad, 30 april 1886.
 • 1887. Gedetacheerd bij de Hogere Krijgsschool. In: De Locomotief, 8 november 1887
 • 1889. Leger en vloot. In: de Javabode, 19 juli 1889
 • 1892. Leger en vloot. In: Algemeen Handelsblad, 31 maart 1892
 • 1892. Leger en vloot. In: Bataviaasch Handelsblad, 5 november 1892
 • 1894. Leger en vloot. In: de Leeuwarder Courant, 5 april 1893
 • 1894. Legeroefeningen. In: Het Nieuws van de Dag: kleine courant, 21 juli 1894
 • 1896. Leger en vloot. In: De Amsterdammer, 15 november 1896
 • 1897. Allerlei. In: Algemeen Handelsblad, 10 december 1897
 • 1899. Wetenschap. In: Het Nieuws van de Dag: kleine courant, 20 februari 1899
 • 1903. Leger en vloot. In: Het Nieuws van de Dag: kleine courant, 5 oktober 1903
 • 1907. De Katholieken en de Defensie. In: De Tijd, 12 juli 1907
 • 1908. Verkiezingen. In: Algemeen Handelsblad, 2 maart 1908
 • 1913. De Negende infanteriebrigade. In: De Leeuwarder Courant, 7 april 1913
 • 1920. Wij vernemen. In: Hepkema´s Courant, 16 januari 1920
 • 1928. Generaal H.C.A. de Block overleden. In: Rotterdams Nieuwsblad, 15 november 1928
 • 1928. H.C.A. de Block. In: De Telegraaf, 15 november 1928
 • 1928. Luitenant-generaal H.C.A. de Block overleden. In: Leeuwarder Nieuwsblad, 16 november 1928

 [ Terug ]

 

 

f t

Login