Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

N G 20Wilkens


Zie ook het fotoalbum van Sint Petrus Banden en de Algemene Begraafplaats op de Kerkhoflaan in Den Haag.


Inleiding

Anton Georg Wilkens (Zuidhorn, 8 Overlijdensadvertentie Wilkensaugustus 1842, overleden te Leiden,  30 januari 1912) was een gepensioneerde majoor, lid van de gemeenteraad van Soest en oprichter en directeur van de Soester Paardentramwegmaatschappij. Hij overleed plotseling in de leeftijd van 69 jaar.

Loopbaan

Wilkens was in 1866 in de rang van sergeant actief bij het vierde regiment infanterie en werd in februari van dat jaar overgeplaatst bij het derde regiment. Hij werd niet lang hierna bevorderd tot tweede luitenant en in maart 1868 benoemd tot eerste luitenant bij genoemd regiment.

In deze rang werd hij in december 1872 overgeplaatst bij het Regiment Grenadiers en Jagers en enige tijd later bevorderd tot kapitein. In december 1883 werd hij van het derde regiment infanterie te Vlissingen overgeplaatst bij het vijfde bataljon te Bergen op Zoom. Later dat jaar werd hij geplaatst bij het vierde bataljon, derde regiment, te Vlissingen en vervolgens, in juni 1884, naar het vijfde bataljon van het Korps te Bergen op Zoom gezonden.

Latere loopbaan

In februari 1885 vertrok Wilkens vanaf Bergen op Zoom naar Den Haag om aldaar deel te nemen aan de tactische oefeningen op de kaart. In juni 1892 was Wilkens werkzaam bij het zesde regiment in Breda toen hij werd  gedetacheerd bij de Normaalschietschool in Den Haag. Hij kreeg in mei 1893 vanwege zijn gezondheid een verlof van twee maanden toegekend en datzelfde jaar vroeg en verkreeg hij eervol ontslag uit de militaire dienst.

In augustus 1894 kreeg hij bij Koninklijk Besluit de rang van majoor toegekend. Het jaar daarop was hij medeoprichter en de eerste directeur van de Soester Paardentramweg, ter exploitatie van de weg van Soest naar Baarn, statutair gevestigd te Soest. In 1907 werd hij gekozen in de Gemeenteraad van Soest en in 1911 herkozen.  Het jaar daarop overleed hij aan een hartaanval.


Bronvermelding

  • 1866. Benoemingen en besluiten. In: Opregte Haarlemse Courant, 20 februari 1866 
  • 1868. Benoemingen en besluiten. In: de Middelburgsche Courant, 3 maart 1868
  • 1872. Besluiten en Benoemingen. In: De Standaard, 7 december 1872
  • 1883. Besluitingen en Benoemingen. In:  Algemeen Handelsblad, 4 december 1883.
  • 1885. Nieuws. In: Het Nieuws van de Dag: kleine courant, 4 februari 1885
  • 1894. Nieuwstijdingen. In: De Telegraaf, 30 augustus 1894
  • 1895. Binnenlands Nieuws. In: Het Nieuws van de Dag, 14 januari 1895

[ Terug ]

 

 

f t

Login