Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Schrieck2


zie ook het fotoalbum van Sint Petrus Banden en de Algemene Begraafplaats op de Kerkhoflaan in Den Haag.


Inleiding

Pierre Guillaume van der Schrieck (Bergen op Zoom, 23 augustus 1812, overleden te 's-Gravenhage, 5 maart 1896) ligt begraven naast de kapel op de Katholieke Begraafplaats Sint Petrus Banden te Den Haag.

Levensloop

Van der Schrieck volgde de Koninklijke Militaire Academie en nam in de rang van onderofficier deel aan de Tiendaagse Veldtocht en andere krijgsverrichtingen rond de Belgische Opstand, waarvoor hij het Metalen Kruis verwierf. Op 3 sepVan der schriek3tember 1831 werd hij bevorderd tot tweede luitenant en in 1842 benoemd tot leraar aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij was in de rang van kapitein gedurende vier jaar werkzaam bij het Instructiebataljon in Kampen.

Toen Kroonprins Willem te Leiden studeerde voerde Van der Schrieck daar het bevel over een compagnie Grenadiers, die ook in Den Haag al onder zijn bevel had gestaan. Op 17 april 1860 werd hij bevorderd tot majoor en belast met het bevel over een bataljon infanterie te Maastricht. Een jaar later volgde zijn overplaatsing  naar Leiden.

Latere loopbaan

Na zijn bevordering tot luitenant-kolonel (21 januari 1867) werkte Van der Schrieck mee aan de herzieningen van de grondslagen der Koninklijke Militaire Academie. In mei 1867 werd hij belast met het bevel over het vijfde regiment infanterie te Den Bosch, een commando dat hij voerde tot 6 apil 1872.  In 1871 maakte hij deel uit van een commissie, die naar Frankrijk gezonden werd om de Frans-Duitse oorlog  en zijn gevolgen te bestuderen ten behoevGeneraal van der Schriecke van de Nederlandse krijgskunde. Voor zijn verrichtingen kreeg hij van Z.M. de Koning een bijzondere tevredenheidsbetuiging. 

Van der Schrieck werd op 6 april 1872 bevorderd tot generaal-majoor en aangesteld tot bevelhebber in de tweede militaire afdeling van Den Bosch. Op 14 juni 1873 werd hij benoemd tot commandant der eerste divisie van het veldleger, hoofdkwartier te Den Haag. Het jaar daarop was hij de gedelegeerde van de Nederlandse regering bij de internationale conferentie die te Brussel werd gehouden over oorlogsrecht en oorlogsgebruiken.

Loopbaan als politicus

Van der Schrieck werd in februari 1876 voor het district Den Bosch verkozen tot lid van de Tweede Kamer, waar hij voornamelijk militaire adviezen gaf en in eerste instantie mr. Van der Does de Willebois verving. Uiteindelijk werd Van der Schrieck beschouwd als de nestor van de Tweede Kamer en stond hij bij alle partijen in hoog aanzien.

Op 3 september 1881 vierde Van der Schrieck zijn gouden jubileum als officier en werd hij door de Koning bevorderd tot luitenant-generaal. Van der Schrieck was commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, van de Eikenkroon, van het Legioen van Eer en commandeur met de ster van de Orde van de H. Gregorius de Grote  en drager van het Metalen Kruis.

Overlijden en begrafenis

Van der Schrieck overleed op 5 maart 1896 om 12 uur 's middags in de leeftijd van 84 jaar te Den Haag. Dat was na een kort ziekbed, gedurende welke hij niet lanVan der Schrieck grafger in staat was de zittingen der Tweede Kamer bij te wonen. Hij was toen de oudste infanterieofficier van het leger en had 60 dienstjaren op zijn conto staan. De Paus zond, toen hij vernam dat Van der Schrieck stervend was, per telegram Z.H. groet.

Het stoffelijk overschot van Van der Schrieck werd met groot eerbetoon begraven op het Katholieke Kerkhof. Daarbij waren onder meer de Ministers van Koloniën, Marine, Justitie en Oorlog, vrijwel alle Kamerleden, autoriteiten, generaals, hoofdofficieren, de Pauselijke Internuntius en hofdignitarissen aanwezig.

De lijkwagen werd gevolgd door alle officieren en enkele Metalen Kruisridders.  Dokter Schaepman herdacht  Van der Schrieck als een toonbeeld van eenvoud, verdraagzaamheid en vaderlandsliefde.


 Bronvermelding

  • 1896. Generaal van der Schrieck. In: Algemeen Handelsblad, 28 februari 1896
  • 1896. Generaal van der Schrieck overleden. In: De Tijd, 6 maart 1896
  • 1896. Luitenant generaal van der Schrieck overleden. In: Nieuwsblad van het Noorden, 7 maart 1896
  • 1896. Begrafenis van generaal Van der Schrieck. In: Leeuwarder Courant, 10 maart 1896.
  • Generaal van der Schrieck als parlementslid

 

[ Terug ]

f t

Login