Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Met echtgenote op trouwdag


Voor een fotoalbum van de vader van Jo Vandeweijer, Jan Vandeweijer, zie hier. Een fotoalbum van Jo Vandeweijer staat hier. Copyright foto's: Jan en Jo Vandeweijer


 Loopbaan als vlieger.

Hendrik Joseph (Jo) Vandeweijer (Simpelveld, 6 december 1948) is de zoon van de Tweede Wereldoorlogveteraan Jan Vandeweijer. Hij volgde de Hogere Burgerschool (HBS-B) en begon in augustus 1967 op de Koninklijke Militaire Academie aan de opleiding tot vlieger.

Hij behaalde in 1971 zijn vliegbrevet en vloog hierna (tot 1974) onder meer op NF-5 en F104G (Starfighter) vanaf de vliegbases Eindhoven en Leeuwarden.

Loopbaan in Duitsland (1)

In 1974 beëindigde Vandeweijer zijn loopbaan als actief vlieger en werd in 1975 overgeplaatst naar de 3e Groep Geleide Wapens (3GGW). 3GGW was een luchtverdedigingseenheid,  actief bij de Inner German Border, het grensgeLuchtmacht. VandeWeijer zit in de cockpitbied tussen de Duitse Democratische Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland. Aldaar was Vandeweijer gedurende vijf jaar gelegerd te Blomberg, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Binnen dit onderdeel  was hij achtereenvolgens werkzaam in de functies van Battery Control Officer (BCO), Chef Operationele Vlucht (COV) en Squadroncommandant van het 324 Sqn. Tijdens deze periode werd hij bevorderd tot kapitein.

Loopbaan in Nederland

Vandeweijer keerde in 1980 terug naar Nederland, waar hij gedurende 2 jaar de Hogere Stafschool (HSV) volgde. Daarna werd hij tewerkgesteld bij de Afdeling Plannen van de Directie Personeel Klu (DPKLu). I

Loopbaan in Duitsland (2)

In 1984 werd hij in de rang van majoor teruggeplaatst bij 3 GGW in Duitsland, waar hij werd benoemd  tot Chef Operationele Dienst (COD). In die tijd ging de Klu over tot de aanschaf van het PATRIOT luchtverdedigingssysteem en voltooide Vandeweijer de eerste opleiding officier PATRIOT.

Drie jaar later, in 1987, volgde zijn overplaatsing naar 5 GGW in Stolzenau, waar de eerste PATRIOTsystemen operationeel werden. Vandeweijer werd daar aangesteld als plaatsvervangend commandant en bevorderd tot luitenant-kolonel.

Terug naar Nederland

In 1989 werd hij bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda benoemd tot docent Tactische Luchtstrijdkachten. Tijdens deze plaatsing nam hij deel aan de Golfoorlog.

Intermezzo: uitzending naar Israël

Vandeweijer werd in 1991 in naar Israël gezonden. Dit land toonde indertijd interesse in de PATRIOT-systemen (maar minder in de daarbij behorende begeleidende mensen). Vandeweijer was aangesteld als commandant van het Diamond-PATRIOT Detachement, dat bestond uit veertig man. De geleide wapensystemen werden intussen, dit transport werd door Israël betaald, per schip via Bremen naar Haifa vervoerd. Het detachemeAfscheid tijdens SHAPEnt was gedurende zeven weken bij Jeruzalem op de berg Har Eitan opgesteld.

Deze periode in Israël was spannend omdat Irak 's avonds nog wel eens Scuds afvuurde in de richting van Israël. Zo ook tijdens het transport over de weg van Haifa naar Jeruzalem. Bij deze aanval dook het Nederlandse "Diamond Patriot"-detachement met gasmaskers op in een greppel langs de weg naar Jeruzalem. Tijdens deze operatie in Israël bleek maar weer eens duidelijk hoe goed de Nederlandse eenheden in Duitsland waren getraind.  Vandeweijer nam bijIn Israel terugkeer naar huis, naast mooie herinneringen aan goede vrienden, een stuk van een Scud-missile als souvenier mee.

In 1992 volgde de bevordering tot kolonel en overplaatsing naar de Defensiestaf als  Hoofd Afdeling Operatiën. Dit was in de tijd dat de eerste vredesoperaties plaatsvonden en een hectische periode met de oprichting van het Defensie Crisis Beheersings Centrum (DCBC).

Op dat moment vond namelijk de UNTAC missie plaats en werd de eerste eenheid van de Koninklijke Landmacht (transportbataljon) uitgezonden naar Bosnië. Vandeweijer bezocht met het Ministerie van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten in die periode ook de uitgezonden eenheden in Cambodja en het voormalige Joegoslavië.

Defensie-attaché in Tel Aviv en andere functies

Vandeweijer werd in 1994 voor de duur van drie jaar benoemd tot defensie-attaché (Defat) in Tel Aviv, waar hij woonde in Herzliya Pituah, een stadsdeel van de conglomeratie Tel Aviv. Dit was de tijd van de Oslo-Vredesakkoorden (1993), die bedoeld waren een eerste aanzet te vormen om het Palestijnse vraagstuk op te lossen. In deze periode werd ook de Israëlische premier Yitzhak Rabin (1Minister Voorhoeve met wie ik het prima kon vinden feliciteert mij met mijn nieuwe funktie als HMID in 1997995) vermoord, zodat er in diplomatiek opzicht zeer veel werkzaamheden te verrichten waren.

Terug in Nederland werd Vandeweijer in 1997 benoemd tot Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst (HMID) in Den Haag en bevorderd tot commodore (brigade-generaal). Omdat Minister van Defensie Frank de Grave  zich ter zake van een onderzoek naar disciminered gedrag van personeel van Dutchbat in Srebrenica onvoldoende geïnformeerd achtte dienden daar binnen de Militaire Inlichtingendienst consequenties aan verbonden te worden. Vandeweijer trad aldus af en werd in 2000 overgeplaatst naar het NATO Defence College in Rome.

In 2000 volgde een plaatsing van 1 jaar bij de Luchtmachtstaf in Den Haag als SousNa pensionering fietstochten naar Santiago2 Chef Operationeel Beleid en Behoeftestelling  COP. Daarna ging Vandeweijer voor zijn laatste functie naar het Supreme Headquartres Allied Powers Europe (SHAPE) in Mons (Belgie) als National Military representative (NMR).

Tegenwoordig

Vandeweijer ging in 2004 met leeftijdsontslag,  maar was hierna, van 2005 tot 2012, nog voorzitter van Aanname en Advies Commissie KLu (AACKLu). Deze commissie verzorgde de eindselectie van luchtmachtcadetten voor de Koninklijke Militaire Academie.

Tegenwoordig is hij onder meer actief als vogelaar en maakt hij verre fietstochten (onder meer naar Santiago de Compostella en Rome). 


Zie ook


[ Terug

 

f t

Login