Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Cambodja in de jungle


Zie ook:


Inleiding

De United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC), of Interimgezag van de Verenigde Naties in Cambodja in het NederlandsAuto loopt op mijn, was een VN-operatie die toezag op het bestuur van Cambodja van 1992 tot 1993. De macht van de regering bestaande uit de Rode Khmer nam in 1979 af. Met de steun van Vietnam en de Sovjet-Unie werd vervolgens de Volksrepubliek Kampuchea opgericht, gecontroleerd door Vietnam. De regering in ballingschap (Funcinpec, de Rode Khmer en het Nationaal Bevrijdingsfront) bestreed echter de rechtmatigheid van deze republiek.

In 1982 werd, op initiatief van de Verenigde Naties een Conferentie van Parijs gehouden om de strijdende partijen bijeen te brengen; deze Conferentie had tot gevolg dat de UNTAC werd opgericht om toe te zien dat de gesloten akkoorden ook tot uitvoering en naleving werden gebracht.

De UNTAC

De UNTAC werd op 28 februari 1992 voor de duur van achttien maanden opgericht en had als taDwars door de riverak ervoor te zorgen dat het Vredesakkoord van Parijs werd nageleefd. Een tweede bepaling was dat er voor juni 1993 verkiezingen moesten worden gehouden, gedurende welke de Nationale Hogeraad het enige legitieme gezag vertegenwoordigen zou. Bij de vorming van het Koninkrijk Cambodja en de komst van een nieuwe regering kwam aan het mandaat van UNTAC een einde.

Het mandaat bestond onder meer uit: het toezicht op het bestuur, waaronder buitenlandse zaken, defensie en financiën, het toezicht op de terugtrekking van buitenlandse en irreguliere strijdkrachten, de ontwapening en demobilisatie van de strijdende partijen, het toezicht op de mensenrechten, de ontmijning en opleidingsprogramma's ter zake, de organisatie van vrije en eerlijke verkiezingen en vele andere zaken.


 Zie ook


[ Terug

 

 

 

f t

Login