Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

 

valk 


 Inleiding

Dr. Gerrit Valk (Gorkum, 3 maart 1955) is sinds maart 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut. Hij promoveerde in 2004 op 49-jarige leeftijd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij eerder geschiedenis studeerde. Dat was op het proefschrift "AZ is de naam! Vijftig jaar betaald voetbal in Alkmaar 1954-2004". Valk was voor en na deze periode voor de PvdA in diverse bestuurlijke functies werkzaam. 

Hij werd in 2011 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut. Vanaf dat jaar publiceerde Valk diverse werken bij uitgeverij Boom (dezelfde uitgever als waar Limpach zijn "Brandende Kampongs" uitgaf).  Zoals een boek getiteld "Pantsers stooten door, stuka's vallen aan" (2014), over Melchert Schuurman, en "Vechten voor Vijand en Vaderland, SS'ers in Nederlands-Indië en Korea" (2017). 

Aanvallen op Indië-veteranen

Valk schreef in 2018 het artikel "Een (on)bedoelde nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Voormalige SS'ers in Nederlands-Indië en Korea". In dit artikel schreef hij - en men bedenkt goed dat Valk voorzitter van de Raad van Bestuur van het focus 2018 2020 deel 1 Veteraneninstituut is - het volgende:  

"In 2016 publiceerde de historicus Rémy Limpach een omvangrijke studie naar Nederlandse misdaden tijdens de dekolonisatieoorlog in Nederlands-Indië die veel aandacht trok. In 870 bladzijden trekken De brandende kampongs van generaal Spoor langs, zoals de titel van zijn boek luidt. 

De verantwoordelijkheid voor dit geweld lag vooral bij de commandanten te velde en de militaire leiding, maar daarover zal het onderzoek dat nu verder wordt uitgevoerd door de instituten NIOD, NIMH en KITLV nader uitsluitsel moeten geven."

Met de frase "De verantwoordelijkheid voor dit geweld (zogenaamde Nederlandse oorlogsmisdaden, red.) lag vooral bij de commandanten te velde en de militaire leiding" noemt Valk, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Veteraneninstituut, de toenmalige commandanten in feite oorlogsmisdadigers. 

Valk staat volledig achter het omstreden "Indië-onderzoek" en de film De Oost

Valk, nogmaals voorzitter van de Raad van Bestuur  van het Veteraneninstituut, die zijn eigen veteranen - voor zover nog in leven - oorlogsmisdadigers noemt, vertrouwt oorlogvalk bovendien volledig op een discutabel onderzoek. Veel Indië-veteranen en hun familie hebben weinig vertrouwen meer in de uitkomsten van dit "onderzoek". Diverse hoogleraren hebben bovendien twijfels over hoe wetenschappelijk de leden van het "onderzoek" te werk gaan. 

De film De Oost, die gekoppeld is aan het Indië-onderzoek, werd in eerste instantie door het Veteraneninstituut aanbevolen. Men (in casu Valk) wilde graag met de East-West Foundation, die de film mede financiert, in zee gaan. Onder druk van derden is deze samenwerking later stopgezet. 

De grote vraag blijft waarom Valk, voorzitter van het Veteraneninstituut, zijn veteranen oorlogsmisdadigers durft te noemen. Wordt het niet tijd deze bijbaan op te geven? En uit de klankbordgroep van het "onafhankelijke" Indië-onderzoek te stappen?

f t

Login