Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Limpach


Hoe hoort onafhankelijk onderzoek te gaan?

In de wetenschap wordt normaliter een vraagstelling geformuleerd. In de bètawetenschappen gaat men vervolgens diverse proeven doen om de vraagstelling te bevestigen of te ontkrachten. In de alfawetenschappen, met name geschiedenis, trachten wetenschappers vaak achter het antwoord te komen middels literatuur- en archiefonderzoek.

Objectiviteit is de basis van ieder onderzoek. Men kan wel een bepaalde uitkomst willen maar als bronnen of experimenten een ander verhaal vertellen dient men die te accepteren. Doet men dit niet en past men de uitkomst aan de gewenste conclusie aan dan is er geen sprake meer van wetenschap. Heeft de "wetenschapper" of "onderzoeksgroep" een bepaalde agenda dan bedrijft men politiek. Op dat moment is de wetenschap een pijnljke dood gestorven. 

In de wetenschap wordt eerst uitgebreid onderzoek gedaan alvorens allerlei boeken te publiceren of artikelen te schrijven. Er worden weliswaar deeluitkomsten publiek gemaakt maar die behoren steeds neutraal van toon te zijn. Het is bepaald not done om als wetenschapper uitgebreid op de televisie of radio de eigen politieke visie uit te dragen. Dan verandert de wetenschapper in een politicus of demagoog. 

Demagogie van het Indië-onderzoek

Het Indië-onderzoek is al op een uiterst discutabele manier tot stand gekomen. Het onderzoek zelf doet iedere integere wetenschapper huiveren. De onderzoeksinstituten (NIOD, KITLV en NIMH) die de regering tot het onderzoek dwongen, na een eerdere afwijzing, mochten het ook uitvoeren, met een vooropgezette conclusie ("De brandende kampongs...."). 

Vanaf het begin, eind 2016 (maar feitelijk al veel eerder), en met een subsidie van €4.1 miljoen, kwam een stroom van publicaties op gang die tot op heden steeds doorgaat. Al die artikelen hebben de conclusie van het "onderzoek" tot onderwerp. Een onderzoek waarvan, was het onafhankelijk geweest, nog geen uitkomst beschikbaar zou zijn. 

Het is vrijwel onmogelijk tegenwicht te bieden aan de demagogen, verbonden aan dit politieke experiment. De redenen hiervoor zijn dat:

 • Het "onderzoeksteam" vrijwel onbeperkte financiële middelen ter beschikking heeft via NWO en andere bronnen;
 • Men onbeperkt de ruimte heeft de vooraf bepaalde uitkomst vooortdurend te ventileren middels de diverse media;
 • Het "onderzoek" dusdanig is opgezet dat er voor derden nauwelijks ruimte tot inbreng is;
 • Men in de wetenschap niet of nauwelijks gewend is aan een onderzoek, gebaseerd op een frauduleus fundament en met een politieke agenda. 

Verstrengeling van belangen en palmares der "onderzoekers"

Een van de "onderzoeksinstituten" die deelnemen aan het onderzoek is het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Deze instelling maakt deel uit van het Ministerie van Defensie. Hetzelfde Ministerie van Defensie dat indertijd soldaten naar Nederlands-Indië stuurde. Hetzelfde Ministerie van Defensie dat een "wetenschapper" in dienst heeft die er op frauduleuze wijze voor zorgde dat er een Indië-onderzoek kwam.

Toenmalige directeur van het NIMH, drs. P. Kamphuis, ging zelfs zover dat hij het Ministerie van Defensie inzake een publicatie van een medewerker van het NIMH, waarvan de inhoud grote consequenties zou kunnen hebben voor het Ministerie van Defensie,  met opzet veel te laat inlichtte hierover

Een paar voorbeelden van "hoofdonderzoekers", of althans personen die het meest op de voorgrond treden, zijn:

 • Peter Romijn (NIOD): hield zich voordat NIOD, KITLV en NIMH het Indië-onderzoek begonnen nooit bezig met Nederlands-Indië. Hij was gespecialiseerd in zaken betreffende de Tweede Wereldoorlog in Nederland;
 • Gert Oostindie (KITLV): hield zich voordat NIOD, KITLV en NIMH het Indië-onderzoek begonnen nooit bezig met Nederlands-Indië. Hij was gespecialiseerd in zaken betreffende West-Indië (Suriname en omgeving);
 • Rémy Limpach (NIMH): heeft na zijn "dissertatie" (niet publiek toegankelijk) en "De brandende kampongs van generaal Spoor" (de oorzaak van het "onderzoek") vrijwel niets meer geschreven (volgens Narcis). Een uitzondering was een politiek getint interview in de NRC, waarin hij zijn persoonlijke mening en de uitkomst van het "onderzoek" ventileerde. 

Uitgangspunten Indië-onderzoek

De Nederlandse regering heeft uitgangspunten voor het Indië-onderzoek geformuleerd waaraan niet wordt voldaan. Enkele punten vindt u hieronder. 

 • "Een onafhankelijk onderzoek dat met rijkssubsidie (€ 4.1 miljoen) wordt uitgevoerd". Een onderzoek is niet onafhankelijk als dat wordt uitgevoerd door instituten die het onderzoek afdwongen en waarbij de uitkomst bij voorbaat vast staat.
 • "De verantwoordelijkheid voor het gehele onderzoeksprogramma ligt bij het NIMH, KITLV en NIOD." Dit heeft de regering niet goed geformuleerd. Er behoort een onafhankelijke onderzoeksgroep naar te kijken. 
 • "De projecten zijn verdeeld op basis van de expertise van de drie afzonderlijke instituten". Geen van de drie instituten bezit de benodigde (militaire) expertise. Men zou deze verwachten van het NIMH maar dit instituut is gepolitiseerd door voormalig directeur Kamphuis. 
 • "Het "onderzoek" zou in september 2021 klaar moeten zijn en resulteren in een beknopte synthese en diverse toegankelijke deelstudies." Waarom wordt het Nederlandse publiek dan al sinds 2016 overspoeld met door de "wetenschappers" geschreven conclusies? Waarom zijn betrokken wetenschappers bij voortduring op de televisie om hun conclusies aan de kijkers op te dringen? 

Conclusie

Al met al kan men maar tot één conclusie komen. Dit "onderzoek", gefundeerd op frauduleuze gronden, met incapabele "wetenschappers" en een politieke agenda dient zo spoedig mogelijk gestopt te worden. Demagogie hoort niet thuis in de zuivere wetenschap. 

De conclusie van dit "onderzoek" was al vanaf 2012, toen de eerste aanvraag werd afgewezen, bekend. Om maar eens de "geniale onderzoeker" en mislukte journalist Limpach te citeren: "racisme zit in het DNA van het KNIL". De overige "conclusies" van dit "onafhankelijke" onderzoek zullen niet anders zijn. Achterliggende documentatie vindt u hier

f t

Login