Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Test indieonderzoek


Voor onderliggende documentatie zie deze link. Schrijver van dit artikel heeft met niemand contact gehad over de inhoud van dit artikel noch overlegd of ook maar iets met het leger te maken.  


Inleiding

We leven in een tijd waarin de geschiedenis van landen herschreven wordt. In plaats van de historie te accepteren zoals die is worden van alle kanten pogingen gedaan aan het verleden een afkeurende moraliteit toe te kennen. "Vroeger is slecht en daar moet boete voor gedaan worden".  

Geld en macht zijn de onderliggende redenen hiervoor. Eén kwestie waar voor "wetenschapsinstituten" veel geld aan te verdienen is blijkt het koloniale verleden van veel landen, waaronder Nederland. Het huidige "Indië-onderzoek" heeft verrotte wortels. Het is gefundeerd op leugens, intriges en "conflicts of interest". 

Leugens inzake een boek dat geen dissertatie is, intriges omdat dit onderzoek jaren voor de start al "in de steigers werd gezet" en conflicts of interest omdat een deelnemend "instituut" onderdeel uitmaakt van Het Ministerie van Defensie. 

De instituten die "deelnemen" (ze nemen niet deel maar bepalen het "onderzoek") zijn NIOD (opgezet om de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken), het KITLV (opgericht om Nederlands-Indië, met name cultuur, geologie, flora en fauna te onderzoeken) en het NIMH (een samenvoegsel van diverse afdelingen van Defensie). Met name het NIMH had vanwege haar banden met Defensie nooit mogen deelnemen aan dit "onderzoek". De reden dat dit toch gebeurde is de volgende. 

NIMH en Indië-onderzoek

Zonder NIMH geen onderzoek. NIOD en KITLV drongen al jaren aan op een Indië-onderzoek. Het NIMH, dat pas sinds 2005 bestond, eveneens. De regering ging niet accoord. Vandaar dat NIOD en NIMH het volgende plan bedachten. 

Peter Romijn (NIOD) benaderde in 2009 een man met een dubbele nationaliteit in Bern, Zwitserland, voor een promotieonderzoek over Nederlands geweld. Hij kende deze Rémy Limpach van diens masterstudie over de Jodenvervolgingen in Nederland. Nadien was Limpach niet meer werkzaam in de wetenschap maar tijdelijk als journalist. Het "onderzoek" werd tot en met 2013 gefinancierd door de Swiss National Science Foundation (CHF 251,415) met als opdracht daarvoor een dissertatie te produceren en publiceren.

Limpach werkte tijdens zijn "onderzoek" samen met NIOD, KITLV en NIMH. Omdat de "promotie" in Zwitserland plaats vond en Limpach als Zwitser gepresenteerd (feitelijk is hij meer Nederlander) werd kon men later het "grotere publiek" wijsmaken dat een buitenlandse onderzoeker "onafhankelijk" onderzoek had gedaan. 

Toen de financiering van de Swiss National Science Foundation in 2013 eindigde trad Limpach in dienst van het NIMH. Op 15 september 2015 promoveerde hij in Bern. Zijn co-promotor was Romijn (NIOD). De dissertatie werd niet gepubliceerd. 

Feitelijk was de promotie, ondanks een Zwitserse promotor, een Nederlandse NIOD-NIMH-KITLV aangelegenheid. De Swiss National Science Foundation heeft weinig tot niets teruggekregen voor haar ondersteuning van dit "onderzoek". Zelfs geen exemplaar van de niet-gepubliceerde dissertatie - ook niet in digitale versie. 

Publicatie  Brandende Kampongs

Eind 2016 publiceerde Limpach "De brandende kampongs van generaal Spoor" als een bewerking van zijn dissertatie. Dat was het niet. Het boek telde meer bladzijden en daar waar de dissertatie geen illlustraties kende waren die prominent aanwezig in de "handelseditie" van het werk. De dissertatie en "De brandende kampongs" zijn twee verschillende boeken. De zweem van "wetenschappelijk onderzoek" die om het boek hangt is onterecht. 

De illustraties uit het boek zullen grotendeels afkomstig zijn geweest uit de archieven van Historische Collecties. Directeur NIMH Kamphuis wist onder gebruikmaking van enige dwang (een niet ongebruikelijke methode tijdens dit "onderzoek") de collecties deze archieven afhandig te maken. Men dient hier te bedenken dat het NIMH onder het Ministerie van Defensie valt en de collecties evenzeer (conflicts of interests). 

Het doel van de rijke illustraties en gruwelverhalen was het grote publiek en de politiek tot een onderzoek over te halen of moreel te dwingen. Hiervoor werd ook gebruik gemaakt van de media, die deze smeuïge verhalen graag publiceerden. Niets leidt tot meer cllckbait dan termen als oorlogsmisdaden. 

Conclusie

Het NIMH had nooit deel mogen nemen aan dit onderzoek vanwege een groot conflict of interest, dat heel gevaarlijk is omdat het NIMH onder het Ministerie van Defensie valt. Het "onderzoek" is mogelijk gemaakt door een boek dat zou zijn gebaseerd op een dissertatie maar dat niet is. De promotie zelf was niet zozeer een Zwitserse als wel een Nederlandse aangelegenheid, uitgevoerd door NIOD, KITLV en NIMH. Dezelfde instituten die nu deelnemen aan het "onderzoek" en zelf de medewerkers mogen bepalen. 

Met wetenschap heeft dit alles niets van doen. Dit is een onwetenschappelijk, politiek georiënteerd "feestje" van KITLV, NIMH en NIOD, waarvan de uitkomst al vast staat. De geschiedenis moet en zal herschreven worden.   

f t

Login