Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Onze jongen s in Indie


"Of er toendertijd sprake was van een militair apparaat, als staat in de staat? Als dat zo was hadden we de Eerste Politionele Actie doorgezet. Op politiek bevel moesten we stoppen. Het heeft ons duizenden jongens gekost. Voor een poppenkast. 

Als men het eerlijk had gemeend met Indonesië hadden we toen doorgestoten." (Raymond Westerling, maart 1969). 


 Oorlogsmidaden

"Ik zou het woord misdaden los willen zien van het woord oorlogsmisdaden. Er zijn excessen gepleegd. Zo kreeg een Nederlandse ordonnans de kogel omdat hij een inlandse vrouw verkrachtte.  Over de rails rijden ging gemakkelijker dan daarnaast

We moeten trouwens niet alleen over Nederlandse oorlogsmisdaden praten. Hoe zou u reageren als je een vriend in stukken gesneden terugvindt?  Ik kan mij dan voorstellen dat iemand in het heetst van de strijd zijn boekje te buiten gaat.  Wraak keur ik niet goed, maar we mogen niet generaliseren. Het was beslist geen losgeslagen bende."  

Het "standrecht van Westerling" betekende executie, zonder berechting,  ter plaatse. "Als ik in Indonesië.het standrecht niet had ingevoerd had men de Indonesische verliezen met een factor 200 kunnen vermenigvuldigen, maar dan met 195 keer het aantal onschuldigen.

Troepen moordenaars en terroristen richtten na de capitulatie van Japan onder de eigen bevolking de meest onvoorstelbare slachtingen aan. Als ik door  een persoon te doden duizenden kon redden deed ik dat. 

Nederland heeft nooit willen begrijpen wat de juiste toedracht van de gang van zaken was. Daartoe was de regering en de Nederlandse bevolking te weinig en verkeerd ingelicht. Om een voorbeeld te noemen: ik werd eens met vier man gedropt om 200.000 Japanners te ontwapenen." 

Publieke opinie: een windvaan

"Ik heb lak aan de publieke opinie omdat het een windvaan is. Ik ben altijd afgegaan op mijn twee barometers: mijn geweten en de reacties van het volk, waaraan ik steeds mijn daden heb getoetst en waar ik van houd. De overdracht

Ik ben bereid nu nog steeds verantwoording af te leggen voor mijn daden. Maar wie moeten mij verhoren? Mensen die zelf boter op hun hoofd hebben? Mensen die mijlenver van het actieterrein zaten (of nog niet geboren waren, red.)? Moeten die personen militairen beoordelen?

De legitimiteit van het Nederlandse ingrijpen in Indonesië en Nieuw Guinea was gebaseerd op aannames en het wekken van illusies ten aanzien van 80 miljoen mensen. 

Vervolgens zorgde een verandering in de politiek en een bespeling van de publieke opinie ervoor dat aannames en illusies nooit gerealiseerd konden worden. Uiteindelijk was het resultaat dat zowel de Indonesische bevolking als de inwoners van Nieuw Guinea in de steek gelaten werden" (Raymond Westerling, 1969).    Colonne van een berg af gezien

Nog weer later kwamen de Indië-veteranen zelf onder vuur, waarbij de publieke sympathie, ondanks de goede werken van Indiëgangers als de latere generaal Ted Meines en cardioloog Frits Meijler, meesterlijk bespeeld werd. Ten nadele van de Nederlandse en Nederlands-Indische soldaten en zelfs ten gunste van mensen als Poncke Princen.... 

"De oorlog is een vreselijke zaak en de politiek dient goed te weten waar ze aan begint. Maar zolang volken tegen elkaar krijg voeren zullen daden van ruw geweld, die meestal tot zelfbehoud strekken, voorkomen.

Men bega ze nimmer zonder dringende redenen, uit moedwil of wreedheid, maar wel als het moet, om de eigen veiligheid of om het leven van soldaat en burger te sparen.

Politiek en generaals dienen zich niet te laten beheersen door ziekelijke, overdreven gevoelens van humaniteit, die in een oorlog niet te pas komen en de eigen troepen decimeert" (citaat van generaal G.F.W. Borel naar aanleiding van de politiek ten tijde van en na de tweede expeditie naar Atjeh). 

De publieke opinie zal, als Raymond Westerling al meldde, altijd een windvaan blijjven, die, van diverse kanten bespeeld, steeds in verschillende richtingen wappert.

Militairen dienen er derhalve voor te waken hun geestelijke gesteldheid speelbal te laten worden van de waardering der heersende tijdgeest. Is men hier niet toe in staat dan bestaat er grote kans dat het slachtoffer gebeten zal worden door een giftige slang, genaamd Post Traumatisch Stress Syndroom.


 

f t

Login