Gebruikerswaardering: 3 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter inactiefSter inactief
 

P10501792

 


 Inleiding

Op maandag 26 februari 2018 vond in Hilversum een mislukte herdenking van de Februaristaking van 25 en 26 februari 1941 plaats. Deze zogenaamde Februaristaking wordt ieder jaar sowieso al uitgebreid herdacht in Amsterdam en daar georganiseerd door het Comité Herdenking Februaristaking 1941. BB20133

Het  "Comité Februaristaking Gooi", in de persoon van Arthur Graaff, benaderde vijf jaar geleden, hoogstwaarschijnlijk persoonlijk, de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, om de Februaristaking ook in Hilversum te gaan herdenken. De afgelopen vijf jaar verliep de organisatie van deze bijeenkomsten echter bepaald niet vlekkeloos. 

In 2018 werden door het  "Comité Februaristaking Gooi" (in casu Arthur Graaff), zonder medeweten vooraf van de gemeente Hilversum,  journalisten, behorend tot media die een bepaalde politieke richting voorstaan, niet uitgenodigd en zelfs werd het hen verboden de herdenking te verslaan. Graaff bestempelde deze media als "niet-journalistieke propaganda-organisaties". 

Overigens verliep de samenwerking tussen het "Comité Februaristaking Gooi" en de gemeente Hilversum toch al stroef. Soms werd  door Graaff wel en soms niet met de gemeente Hilversum samengewerkt. 

De persoon Arthur Graaff

Ons inziens was de basis van de herdenking van de Februari-staking in Hilversum al wankel vanaf de start. Om te beginnen is Arthur Graaff niet onomstreden: hij is onder meer verbonden aan de AFVN (Bond van Antifascisten) en bekend vanwege zijn op agressieve wijze geuitte bezwaren tegen velerlei zaken. Zijn ongenuanceerde bejegening van Indië-veteranen, die volgens hem allemaal als oorlogsmisdadigers berecht zouden moeten worden, is berucht.  Bart Graaff

Dat was indertijd ook zijn hetze tegen de re-enactment (naspelen van gevechten in uniform) van Duitse soldaten tijdens het evenement Bussum Bridgehead in 2013 en 2014. Voor de organisatie achter Bussum Bridgehead, waarbij wij toen als webredacteur actief waren, was dit buitengewoon vervelend. Het betrof hier de weergave van strijdhandelingen tussen Duitse -en Canadese eenheden, niet het naspelen van de activiteiten der Nazi's in concentratiekampen. 

Arthur Graaff bedient zich daarnaast graag van, wat men zou kunnen noemen, morele chantagemethoden. Hiermee bedoelen wij dat Graaff komt met een voorstel tot herdenking, bijvoorbeeld van een lokale Februaristakingherdenking of, in ons geval, de 75ste sterfdag van Ridder Militaire Willemsorde Lodewijk van Hamel, een suggestie waar moeilijk "nee" tegen te zeggen is.

In het geval van de herdenking van de sterfdag van Lodewijk van Hamel bij het kruis op de heide werden ook luitenant-kolonel M.E. Dieters, namens de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Anne Visser, raadslid van de gemeente Laren, waaronder het kruis valt, en Linda Theebe-Fisser, die een Lieux de mémoire schreef, uitgenodigd. Wij stonden daar, Dieters, Visser, Theebe-Visser, Graaff en wij, alleen en min of meer voor joker op de heide bij het kruis omdat er geen of te laat pers en publiek uitgenodigd was. 

Bij dit soort aangelegenheden eigent Graaff zich bijeenkomsten min of meer toe en is er geen ruimte voor inbreng of een andere zienswijze van derden. 

De herdenking van de Februaristaking in Hilversum

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor de gemeente Hilversum moeilijk was een voorstel tot lokale herdenking van de Februaristaking af te wijzen. In het geval van Van Hamel hing het verwijt in de lucht dat de gemeente Laren (waaronder de locatie van het kruis valt) en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, bij afwezigheid, kennelijk geen interesse in haar gevallen burgers of militairen heeft. Zoon Graaff 

Toen Graaff het voorstel aan de gemeente Hilversum tot een lokale herdenking van de Februaristaking, die al uitgebreid in Amsterdam plaats vindt, deed moet het moeilijk zijn geweest deze gedachte af te wijzen. 

Objectief bezien voegt een dergelijke herdenking weinig toe aan de centrale bijeenkomst in Amsterdam, waar immers alle stakers al herdacht worden.  Maar het verwijt, komend van een nazaat van een Februaristaker, dat de gemeente Hilversum zich, bij afwijzing, kennelijk niet bekommert om haar verzetshelden zal wel boven de gemeente Hilversum gezweefd hebben. En Graaff zou dit zeker breed hebben uitgemeten in de media. 

Zoals al eerder gezegd valt met een dergelijk persoon, met een dubbele agenda en manipulatieve methodes, niet samen te werken, hetgeen dan ook gebleken is. Wij bewonderen burgemeester Broertjes dat hij de samenwerking nog vijf jaar heeft volgehouden - maar met personen als Arthur Graaff gaan de zaken van kwaad tot erger en raken mensen, evenementen en herdenkingen beschadigd.  


 

f t

Login