• Vestingartillerie

  • Zr.Ms Celebes in gevecht met een Kota Mara (1859)

  • Zr Ms Karel Doorman en Zr Ms Willem vd Zaan

  • Neptunusdiploma

  • Citadel van Antwerpen

  • Lanciers de la Garde Imperiale (Hollanders)

 

Cees Schulten


Cornelis Maria (Kees) Schulten (1933) was de derde directeur van het NIOD, later RIOD, na Loe de Jong en Abraham Harry Paape. Hij werd geboren in een katholiek anti-Duits onderwijzersgezin. In 1945 begon hij advertentie met het lezen van boeken over de oorlog van Norel, zoals Engelandvaarders, Strijders en Verzet en Victorie. Van 1953-1955 vervulde Schulten de militaire dienstplicht, waarna hij Frans ging studeren omdat hij leraar wilde worden. Na zijn afstuderen in 1962 was hij gedurende enige tijd als zodanig werkzaam.

Schulten promoveerde aan de Universiteit van Leiden op een dissertatie over Frans-Nederlandse militaire termen in de Tachtigjarige oorlog. Vanaf 1966-1974 was hij verbonden aan het Grotiusinstituut. Daar besteedde hij acht jaar van zijn tijd aan een vier jaar bestrijkende briefwisseling van Hugo de Groot. Daarnaast schreef hij enige werkjes over belegeringen in de zeventiende eeuw.

Schulten werd in 1974 als eerste burger hoofd van de Sectie Militaire Geschiedenis van de landmachtstaf. Vanaf dat moment kwamen er voornamelijk academici bij de Sectie werken en decimeerde het aantal militair geschoolde medewerkers.

In de tijd dat Schulten directeur van de SMG was schreef hij een aantal artikelen over de Six-kazerne, deed een onderzoek naar de Ordedienst en naar het verzet. Hij schreef daarnaast (in 1989, het jaar dat hij naar het RIOD vertrok) een hoofdstuk (over de strijd rond Den Haag) in het boek van zijn opvolger bij de SMG Piet Kamphuis, Mei 1940. Dit werk deed veel stof opwaaien, met name door de door Kamphuis en Amersfoort geschreven stukken over de strijd om de Grebbeberg. 

Schulten zag geschiedschrijving als een stuk reconstructie dat vervolmaakt en uitgebreid kon worden. Hij toonde ook interesse in de vraag waarom mensen op een gegeven moment hun gevoel voor normen en waarden verloren en hoe men zich als mens te gedragen had. Hier baseerde hij zijn beleid als directeur op.

Schulten ging in 1995 met pensioen bij het RIOD en werd opgevolgd door Hans Blom. Hij was onder meer president van de International Commission of Military History. Mede hierdoor stond hij bij het RIOD voor geschiedschrijving in Europees verband en pleitte hij voor vergelijkend onderzoek.

Dit sloot aan bij de dan actuele opvattingen onder Nederlandse historici, die onder aanvoering stonden van Hans Blom (de Blom-doctrine).


f t