Afdrukken

Nouhuis met sigaar


Frans Paul Willem van Nouhuys verkreeg bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1950 nummer 10 de Militaire Willemsorde voor zijn verrichtingen te Poerworedjo. Zijn artikel vindt u hier.


 

[Terug]