• Vestingartillerie

  • Zr.Ms Celebes in gevecht met een Kota Mara (1859)

  • Zr Ms Karel Doorman en Zr Ms Willem vd Zaan

  • Neptunusdiploma

  • Citadel van Antwerpen

  • Lanciers de la Garde Imperiale (Hollanders)

Nouhuis met sigaar


Frans Paul Willem van Nouhuys verkreeg bij Koninklijk Besluit van 7 januari 1950 nummer 10 de Militaire Willemsorde voor zijn verrichtingen te Poerworedjo. Zijn artikel vindt u hier.


 

[Terug]

f t