Joodse inwoners   Joodse inw. - overl. onb.    Verzet   Tewerkgestelden   Militairen gesneuveld Bussum   Militairen gesneuveld Naarde   Militaire gesneuveld Muiden   Militairen met onderscheidingen